ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ πρόγραμμα ΣΠΟΥΔΩΝ

της β΄ Τάξης

Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα

 

I.                 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

Μαθήματα_

ΑΠΣ

 

1.

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Το ΑΠΣ του μαθήματος «Νέα Ελληνική Γλώσσα» σύμφωνα με την  Υ.Α. 85040/Γ2/30-7-2007 (ΦΕΚ 1564/B')

 

2.

Νεοελληνική Λογοτεχνία

 

Το ΑΠΣ του μαθήματος «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία» σύμφωνα με την  Υ.Α. 85040/Γ2/30-7-2007 (ΦΕΚ 1564/B')

 

3.

Άλγεβρα

 

Το ΑΠΣ του μαθήματος «Άλγεβρα»σύμφωνα με την Υ.Α. 155856/Γ2/22-10-2013 (ΦΕΚ 2809/B')      61019/Γ2/02-05-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1173)

4.

Γεωμετρία

 

Το ΑΠΣ του μαθήματος «Γεωμετρία» σύμφωνα με την Υ.Α. 155856/Γ2/22-10-2013 (ΦΕΚ 2809/B')      61019/Γ2/02-05-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1173)

5.

ΦΥΣΙΚΗ

 

 

Το ΑΠΣ του μαθήματος «Φυσική» σύμφωνα με την Υ.Α. 80026/Γ2/22-05-2014 (ΦΕΚ 1401/B')

6.

Χημεία

Το ΑΠΣ του μαθήματος «Χημεία»σύμφωνα με την Υ.Α. 127846/Γ2/18-10-2012 (ΦΕΚ 2893/B')

7.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

To ΑΠΣ του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» σύμφωνα με την Υ.Α. 141428/2015 ΦΕΚ 2010/Β΄

8.

Θρησκευτικά

Θρησκευτικά

9.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το ΑΠΣ του μαθήματος «Αγγλικά» σύμφωνα με την  Υ.Α. 85040/Γ2/30-7-2007 (ΦΕΚ 1564/B')

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

 

10.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 

 

 

 

 

 

II. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ4/41874/9-3-2016 ΦΕΚ 772 τ. Β΄

II. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παραπέμπον ΦΕΚ

 

1

Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης

772/2016

2

Περιβάλλον και Γεωργία

772/2016

3

Φυτική Παραγωγή

772/2016

4

Ζωική Παραγωγή

772/2016

5

Τεχνολογία Τροφίμων

772/2016

6

Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

772/2016

7

Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων

Και

Γεωργικά Μηχανήματα

Εγκύκλιος 175183/Δ4/20-10-16

8

Αγγλικά Τομέα

 

 

 

 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δ4/138315/16-11-2017 ΦΕΚ 4174 τ. Β΄

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Β` ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

1

Αρχές Λογιστικής

Αρχές Λογιστικής

 

2

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

 

3

Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές

Κοινωνιολογία & Ψυχολογία Τουρισμού

Εφαρμογές Η/υ στον Τουρισμό

 

4

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

 

5

Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)

Σύγχρονες Συναλλαγές-

Χρήση Η/Υ -Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)

 

6

Στοιχεία (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό)

Στοιχεία Αστικού & Εργατικού Δικαίου

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

Τουριστική νομοθεσία

 

7

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

 

8

Αγγλικά Τομέα

Αγγλικά Τομέα

 

 

 

 

 

3. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Δ4/41902/9-3-2016 ΦΕΚ 770 τ. Β΄

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παραπέμπον ΦΕΚ

1

Οικοδομικό Σχέδιο

770/2016

2

Τοπογραφία

770/2016

3

Τοπογραφικό Σχέδιο

Ψηφιακή Χαρτογραφία

770/2016

4

Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

770/2016

5

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι

770/2016

6

Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

Κατασκευές & Περιβάλλον

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

Εγκύκλιος

Δ4/141351/31-8-18

7

Αγγλικά Τομέα

770/2016

 

 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

( Δ4/85866/24-5-2016 ΦΕΚ 1615 τ.Β΄)

(Δ4/26515/16-2-2016 ΦΕΚ 465 τ. Β΄)

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Ελεύθερο Σχέδιο

Ελεύθερο Σχέδιο(Σχεδ. Ετοίμων Ενδυμάτων)

2

Γραμμικό Σχέδιο

3

Ιστορία της Τέχνης

4

Αρχές Σύνθεσης

5

Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση  Η/Υ

6

Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα :

1. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας

2. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών

3. Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής

Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής

4. Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές

 

 

 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

(Δ4/13727/28-1-2016 ΦΕΚ 286 τ.Β΄)

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)

2

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

3

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα

Δίκτυα Επικοινωνιών

1.Τεχνολογία υπολογιστών και Περιφερειακών

2. Εργαστήριο Εκπομπής & λήψης Τηλεοπτικού σήματος

Ασκήσεις 1,2,3,4,7 και 8

3. Εργαστήριο Δικτύων

Κεφαλ. 2 & 3.

4. Επικοινωνίες & Δίκτυα

Κεφάλ. 1,3,6 και 7.

 

4

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες

5

Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

6

Αγγλικά Τομέα

 

 

 

 

 

6. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές

2

Μηχανική-Αντοχή Υλικών

3

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4

Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές

5

Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

6

Αγγλικά Τομέα

 

 

 

7. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Δ4/41879/9-3-2016 ΦΕΚ 731 τ. Β΄

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

1

Ναυσιπλοΐα Ι - Ναυτική Μετεωρολογία

 

2

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι

 

3

Ναυπηγία - Ευστάθεια - Πρόωση

 

4

Ναυτικά Αγγλικά Ι

 

5

Ναυτική Μηχανολογία - Εφαρμογές

 

6

Ναυπηγικό - Μηχανολογικό -Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

 

7

Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας -Μηχανοστασίου

 

8

Ανθρώπινες Σχέσεις - Διοίκηση Πλοίου

 

 

 

 

 

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

2

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

3

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

4

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

5

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

6

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

7

Αγγλικά Τομέα

 

 

 

9. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

(Δ4/5298/15-1-2016 ΦΕΚ 64 τ.Β΄)

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παραπέμπουσα Εγκύκλιος

1

Ανατομία-Φυσιολογία Ι

 

2

Πρώτες Βοήθειες

 

3

Υγεία και Διατροφή

 

4

Διαπροσωπικές Σχέσεις

 

5

Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

 

6

Αγγλικά Τομέα

 

7

8

Ειδικό Μάθημα Α

Ειδικό Μάθημα Β

α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ I

β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I

γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ I

δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ I

ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ I

στ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ I

ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ I

η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I

 

Δ4/173303/16-10-2018

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

 

 

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018