Α` ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

I. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

Νέα Ελληνικά

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ

Μαθηματικά

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΣΙΚΗ

Χημεία    ΧΗΜΕΙΑ

Βιολογία

Πολιτική Παιδεία

Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

Θρησκευτικά

Γενική απόφαση Ξ.Γ.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ                     Γερμανικά

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή»

 

Εφαρμογές Πληροφορικής

Ιστορία

Ιστορία

 

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

«Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Εργασιακό περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή»

«Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Εργασιακό περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή»

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

 

III. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Αγωγή Υγείας

Γραμμικό Σχέδιο

Αρχιτεκτονικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τα ανωτέρω Α.Π.Δ. προβλέπονται από την:

«Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής»

«Αρχές Μηχανολογίας»

Αρχές Μηχανολογίας

Αρχές Οικονομίας

Αρχές Οικονομίας

 

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη

 

Ναυτική τέχνη (Οδηγίες Διδασκαλίας))

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018