Μετακομίζουμε σε νέα διεύθυνση

Για να μη χάσουμε επαφή , παρακαλώ σημειώστε

http://users.in.gr/efstratiouss

ίδιες ανησυχίες, ίδιος τρόπος σκέψης,

 

ΑΚΡΟΑΤΕΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Βαθμολογική κλίμακα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΣΤ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ  ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Περίοδοι διδακτικού έτους ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΑ – ΤΙΤΛΟΙ
ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΚΡΟΑΤΕΣ

Χαρακτηρισμός μαθημάτων Λυκείου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Βαθμολογική κλίμακα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Περίοδοι διδακτικού έτους

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄& Γ΄

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄& Γ΄ οδηγίες για το2002

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΓΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ – ΤΙΤΛΟΙ

Μεταβατικές διατάξεις Ενιαίου Λυκείου

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ

Το Π.Δ.86/2001 για την αξιολόγηση των μαθητών Λυκείου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΘΜΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

Το Π.Δ.86/2001 όπως ισχύει από το σχ.έτος 2002 και εξής

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

Ν.2525 όπως τροποποιήθηκε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Απολυτήριες εξετάσεις στα ιδιωτικά Λύκεια, για ενδοσχολικές εξετάσεις

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (παλαιού τύπου)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΜΗΤΕΡΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ _ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

KΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ

Μ.Τ.Π.Υ.

Τ.Π.Δ.Υ.

Τ.Α.Υ.Α.Υ.Π.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Τ.Ε.Α.Χ.

Ε.Ε.Χ.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Ανάκριση

Προανάκριση

Ανακριτικές Πράξεις

Ένορκη διοικητική εξέταση

Μάρτυρες

Πειθαρχική ανάκριση

Ορκωμοσία

Αρχές για την ανάκριση

Άρνηση για μαρτυρία

Ποίοι διεξάγουν ανάκριση

Ο κατηγορούμενος

Πειθαρχικοί προϊστάμενοι

Εξέταση εγγράφων

Απομάκρυνση εκπαιδευτικού

Τέλος της ανάκρισης

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Παραπομπή

Πειθαρχικό Δίκαιο (Ο Νόμος)

Παραγραφή

Πειθ/κό Δίκαιο (παλαιός κώδικας)

Εξαίρεση ανακριτή

   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Έκθεση αυτοψίας

Έκθεση ένορκης εξέτασης

Ορισμός Πραγματογνώμονα

Έκθεση εξέτασης κατηγορούμενου

Ορκοδοσία Πραγμ/γνώνονα

Έκθεση εξέτασης χωρίς όρκο

Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Έκθεση συμπλ/τικής εξέτασης

Ορισμός γραμματέα

΄Εκθεση άτυπης ανακρίσεως

Κλήση μάρτυρα

Διαβίβαση κλήσεων

Κλήση ανήλικου μάρτυρα

Παραπεμπτήριο έγγραφο

Κλήση κατηγορούμενου

 
 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

κωδικοποίηση θεμάτων εκπαιδευτικής νομοθεσίας και νομολογίας. Θέματα για το Γυμνάσιο, το Ενιαίο Λύκειο, για τη σχολική επιτροπή τα καθήκοντα , τις αρμοδιότητες των σχολείων, υποχρεώσεις κυρώσεις κα την εισαγωγή μας στα Α.Ε.Ι και τα Τ.Ε.Ι.