© 2009 Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας

                                                     Σχεδιασμός και δημιουργία

                       

        

                                   F o l k l o r e    M u s e u m    O f  F t h I o t I d a

  Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  μΟυΣΕιΟ        Φ Θ Ι Ω ΤΙ Δ Α Σ

Αρχική Σελίδα

Hom Page

Πληροφορίες για εμάς

About Us

Έκθεση - Υπηρεσίες

Exhibition - Services

 

 

Συνήθεις ερωτήσεις

FAQS

Βάση Δεδομένων Πηγών

Data Base

       

         Το κτήριο του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας στoν πεζόδρομο της Καλύβα Μπακογιάννη, πλησίον της Πλατείας Λαού και του μνημείου του ήρωα της Επανάστασης του 1821 Αθανάσιου Διάκου.

        The building of Folklore Museum of Fthotida in Kaliva - Bakogianni pedestrian street, near the historical Laou square and the monument of the hero of Greek Revolution of 1821 Athanasios Diakos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

CONTACT        

Καλύβα Μπακογιάννη 6  35100 Λαμία Τηλ/Τηλεομοιοτυπία +30 22310 37832

6, Kaliva Bakogianni str. 35100 Lamia Tel/Fax +30 22310 37832 

E-mail :lmflamia@otenet.gr

                                            

 

"Tο μουσείο είναι ένα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό, ανοιχτό στο κοινό, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της εξέλιξής της ίδρυμα, το οποίο ερευνά, αποκτά, συντηρεί, γνωστοποιεί και κυρίως εκθέτει τις υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία".

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων.  `Αρθρο 2 του Καταστατικού.

 

"The museum is a permanent institution, not speculative in the service of society and her development, open in the public, that researches, acquires, it maintains, mainly notifies and exposes the material testimonies of person and his environment aiming at the study, the education and the entertainment".

International Council Of Museums. Article 2 of statute