Τύπος Cockroft

 

ΑΔΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (mL / min)

(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ)
σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ COCKROFT – GAULT
 
 
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (I.S.I.)
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

[ (140 – Ηλικία σε ΕΤΗ) Χ ΒΑΡΟΣ (σε Kgr) ] / Τιμή ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΟΡΟΥ σε μmol /L
ΑΝΔΡΕΣ:

Τιμή Κάθαρσης στις Γυναίκες Χ 1,25
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 
ΑΝΔΡΕΣ:

[ (140 – Ηλικία σε ΕΤΗ) Χ ΒΑΡΟΣ (σε Kgr) ] / [ 72 Χ Τιμή ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΟΡΟΥ σε mg / dL ]
ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

Τιμή Κάθαρσης στους Άνδρες Χ 0,85
 
 
 

πίσω