"Βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη "

 

Πεντάωρο πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου.

Φιλοσοφία :

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι και η μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε κυρίως από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μια ανάπτυξη που κάνει καθημερινά αισθητή την ύπαρξη της στη ζωή μας με την παροχή εργασίας στους κατοίκους της πόλης και συγχρόνως την εμφάνιση εργατικών κινημάτων. Με την δημιουργία και επέκταση βοηθητικών προς την βιομηχανία χώρων όπως το λιμάνι, το αεροδρόμιο, το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο για την μεταφορά -αξιοποίηση πρώτων υλών και την διακίνηση κατόπιν των παραγομένων προϊόντων μέσω του πλέγματος εμπορίου - κατανάλωσης - υπερκατανάλωσης. Στα έντονα προβλήματα ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης που εμφανίζονται στην περιοχή μας, σημαντικό μερίδιο, εκτός από την αστική ρύπανση, έχει και η βιομηχανία. Αυτά τα προβλήματα οδηγούν σε σκέψεις την κοινωνία, η οποία μέσω συλλόγων, οργανώσεων κ. λ. π. προσπαθεί με συζητήσεις και πιέσεις να δώσει λύσεις.

 

Στόχοι :

 

Το πρόγραμμα " Βιομηχανία και βιώσιμη ανάπτυξη " έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τις νέες και τους νέους με όλα τα παραπάνω θέματα ώστε να γνωρίσουν, να ευαισθητοποιηθούν, να προβληματισθούν και να προτείνουν λύσεις.

 

Τρόπος διεξαγωγής :

 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα στάδια

Α ) Υποδοχή στο ΚΠΕ - πρώτος προβληματισμός - ιστορική αναδρομή

Β ) Επίσκεψη σε μια βιομηχανία της περιοχής - Φύλλα εργασίας.

Γ ) Επιστροφή στο ΚΠΕ - Χωρισμός σε 5 ομάδες - Εργασία.

Ομάδες

Πρώτες ύλες εργαζόμενοι ενέργεια ρύπανση προϊόντα
  ασφάλεια εργαζομένων     κατανάλωση
  Τεχνολογία     υπερκατανάλωση

Δ ) Παρουσίαση συμπερασμάτων σε κύκλο με την παρουσία όλων - κριτική συζήτηση.