Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ


1 .ΣΚΟΠΟΙ (Γενικά
)


•Συνειδητοποίηση της σημασίας της διαφήμισης ως

  • Μέσου άντλησης πληροφοριών για την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό μιας εποχής

  • Οικονομικού παράγοντα
  • Παράγοντα προώθησης : Αξιών,Στάσεων,Συμπεριφοράς
  • Μέσου προώθησης φιλικών προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον Μηνυμάτων

• Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των διαφημιστικών μηνυμάτων και του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπογενούς.

• Κατανόηση των τεχνικών πειθούς των διαφημιστικών μηνυμάτων

• Ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στην πληροφορία των διαφημίσεων

•Γνώση της εξέλιξης των μηνυμάτων στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου και του διαδικτύου γενικά.


•Ανάληψη δράσης με την προώθηση πνεύματος κοινωνικής ευθύνης και της ανάγκης για αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς.


2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Α. ΓΝΩΣΗ

Α΄


· Βασικών εννοιών : Ορολογία διαφήμισης και τεχνικών

· Ειδικών εννοιών
· Ιστορική εξέλιξη
· Σχέση οικονομικής οργάνωσης και μέσου

 

Β΄


· Μορφές
· Είδη
· Εξάπλωση
· Επίδραση
· Προοπτικές

Γ'


· Σημασία
· Αξιοποίηση


Β. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

· Παρατήρηση
· Συλλογή δεδομένων
· Καταγραφή
· Ταξινόμηση- διάκριση
· Υπόθεση
· Πρόβλεψη
· Περιήγηση στο διαδίκτυο
·Δημιουργία μηνύματος

·Προώθηση στο web
· Εξαγωγή συμπερασμάτων

Γ΄ ΣΤΑΣΕΙΣ

· Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας απέναντι στο μήνυμα
· Υιοθέτηση μιας περισσότερο φιλικής συμπεριφοράς προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην καθημερινότητα
· Συμμετοχή στις προσπάθειες για πρόληψη και προστασία.


3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

1. Τεχνικές πειθούς - Η αξιοπιστία
2. Ιστορική διαδρομή στην Ελλάδα
3. Αειφορία και διαφήμιση
4. Προκαταλήψεις και στερεότυπα στην διαφήμιση
5. Το περιβάλλον στην διαφήμιση
6. Η παγκοσμιοποίηση στη διαφήμιση-σχέση με περιβάλλον
7. Η διαφήμιση ως οικονομικός παράγοντας
8. Τέχνη και διαφήμιση
9. Ιδεολογία, κοινωνικές αντιλήψεις στην διαφήμιση.
10. Καταναλωτισμός
11. Πολιτεία και διαφήμιση. Οι νόμοι
12. Διαδίκτυο
13. Η Ηθική στην διαφήμιση
14. Η γυναίκα - το παιδί στην διαφήμιση

Το πρόγραμμα θα δοκιμαστεί πιλοτικά στους χώρους του Κ.Π.Ε με Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσσαλονίκης.

Αν ενδιαφέρεστε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.