Ειδίκευση

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια, Επιμέλεια/Διατροφή/Επικοινωνία τέκνων, Οικονομικά θέματα/Διαχωρισμός κοινής περιουσίας μεταξύ συζύγων, Δικαστική αναγνώριση τέκνου, Υιοθεσία, Δικαστική απαγόρευση κλπ...)
Κληρονομικό Δίκαιο (Κληρονομικές διαφορές, Διαθήκες, κλπ... )
Ακίνητα (Αγοραπωλησίες, έλεγχος τίτλων, διεκδικήσεις κλπ...)
Τροχαία Ατυχήματα

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Εμπορικές Συμβάσεις (συνεργασίας/διανομής/αντιπροσωπείας/εργολαβίας/μεταφοράς/ασφαλίσεως κλπ... ΚΑΙ στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά)
Εταιρίες (καταστατικά συστάσεως, τροποποιήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις κλπ...)
Κατασχέσεις
Πλειστηριασμοί
Πτωχεύσεις
Αξιώσεις απο επιταγές/τιμολόγια/συναλλαγματικές κλπ.

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαφορές κατα Δημοσίων Φορέων (ΙΚΑ, ΕΦΟΡΙΑ κλπ...)
Συντάξεις