Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
         
Υπό κατασκευή
 
    Η βιβλιοθήκη του Κέντρου είναι ταξινομημένη με την λογική της γεωγραφικής διαίρεσης που ακολουθήθηκε και στο Αρχείο. Στο υλικό της περιλαμβάνονται παλαιά και σπάνια βιβλία, πολλές ιδιωτικές δυσεύρετες εκδόσεις, σειρές μικρασιολογικών περιοδικών, και 346 κανονισμοί μικρασιατικών ιδρυμάτων. (Πρωτότυπα και αντίγραφα.)  Εκτός του κυρίου κορμού της περιλαμβάνει 380 τίτλους σμυρναϊκών εκδόσεων προερχόμενους από την συλλογή Αθανασίου Χατζηδήμου και έναν πυρήνα παλαιών εντύπων που αναφέρονται, κυρίως, στην οθωμανική ιστορία και αποτελούν δωρεά της  οικογενείας  Χριστοφόρου Χρηστίδη.  Ιδαίτερη  πρέπει  ασφαλώς να  γίνει αναφορά  στο  τμήμα καραμανλίδικων εκδόσεων, το οποίο  μετά από τον εμπλουτισμό του  με  τα έντυπα της συλλογής του Ιορδάνη Παμπούκη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνώς συναγωγές της ειδικής αυτής γραμματείας. Τα βιβλία αυτά, γραμμένα  στην  τουρκική γλώσσα αλλά  τυπωμένα με ελληνικούς χαρακτήρες,  χρησιμοποιούνταν από τους ορθόδοξους τουρκόφωνους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας και σήμερα αποτελούν το αντικείμενο του ενδιαφέροντος των  ειδικών  ερευνητών  από την Ελλάδα  και το εξωτερικό.  Στο υλικό της  Βιβλιοθήκης  του  Κέντρου συμπεριλαμβάνεται η συλλογή τουρκικών βιβλίων και περιοδικών,  αλλά και 12 οθωμανικών χειρογράφων.
 ______________________________
                                                                       _______________________________
English
 

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών


Τελευταία ενημέρωση στις 5-10-1998.