Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης-Grundtvig II της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η Ε.Ε. και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δεν φέρουν ευθύνη για  το περιεχόμενο και κάθε περαιτέρω χρήση της παρούσας δημοσίευσης.

This project is funded in the framework of the E.C. programme Socrates-Grundtvig II.  The European Commission and the N.A. do not accept responsibility for the content and any further use of the present publication.