ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ιστοσελίδες με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

2002 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

TI EINAI
• Είναι ο νέος τύπος λυκείου που καθιερώθηκε με τον ν. 2525/97 της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.
• ΟΛΟΙ οι μαθητές θα τελειώνουν ένα και μοναδικό τύπο λυκείου:
το Ενιαίο Λύκειο.
ΟΛΑ τα λύκεια (Γ.Ε.Λ., Τ.Ε.Λ. & Ε.Π.Λ.) γίνονται Ενιαία Λύκεια. Παραμένουν μόνο τα Μουσικά και Εκκλησιαστικά Λύκεια. Μέχρι το 2002 όλα θα έχουν πλήρη ανάπτυξη, μορφή και οργάνωση με τρεις κατευθύνσεις.
ΟΣΑ διαθέτουν τις προϋποθέσεις και δυνατότητες λειτουργούν από ΤΩΡΑ με τις τρεις κατευθύνσεις: Τη θεωρητική, τη θετική και την τεχνολογική.
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.)
Ενισχυτική Διδασκαλία
Καθιερώνεται η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για μικρές ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες. Τα ευέλικτα αυτά προγράμματα διαμορφώνονται από τους καθηγητές κάθε Λυκείου σε 5 βασικά μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία. Τα τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης προσφέρονται μέσα στο σχολείο και είναι προαιρετικά για όσους μαθητές θέλουν να τα παρακολουθήσουν.
Εξέταση των μαθητών με ειδικές ανάγκες
Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα.
Μαθητές τυφλοί, με σοβαρές διαταραχές στην όραση, με μόνιμη ή παροδική σωματική βλάβη, καθώς και μαθητές με ειδικές διαταραχές λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία)
εξετάζονται μόνο προφορικά.
Μαθητές κωφοί, βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (δυσαρθρία, κεκεδισμό, κ.λπ.)
εξετάζονται μόνο γραπτά.

ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕΠ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ | ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλ: 081-282680
Fax: 081-282680
Email: kesyphra@otenet.gr