ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

DESABLED HELLAS

Γραφείο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες / Κοινωνικώς Αποκλεισμένα Ατομα (ΑμΕΑ / ΚΑπ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕΠ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ | ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλ: 081-282680
Fax: 081-282680
Email: kesyphra@otenet.gr