ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τάσεις στην αγορά εργασίας

Εύρεση εργασίας στο εσωτερικό

Εύρεση εργασίας στο εξωτερικό

Σύνταξη επιστολής

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕΠ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ | ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλ: 081-282680
Fax: 081-282680
Email: kesyphra@otenet.gr