.
ΚΕ.ΠΕ.Π "Αγιος Δημήτριος" Θεσσαλονίκης
ΚΕ.ΠΕ.Π "Αγιος Δημήτριος" Θεσσαλονίκης

Γραφεία: Τ. Κέννεντυ 62 - 55535 Πυλαία

Τηλ.: 031 - 300785, 326001, 326003

Fax: 031 - 302400

e-mail: kepep@otenet.gr.
| Αρχική σελίδα | Η ταυτότητα του ΚΕ.ΠΕ.Π. |  
| Προσφερόμενες υπηρεσίες | Κέντρο ημέρας | Φιλοξενείο |
| Οδηγός κατανόησης των ατόμων με νοητικές ή και κινητικές δυσκολίες | 
| Η χρήση της κατάλληλης γλώσσας |
| Επικοινωνία |
. 


Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή απεικόνιση των σελίδων είναι
η χρήση των προγραμμάτων Microsoft Internet Explorer ή Netscape Communicator
στην έκδοση 4 ή νεώτερη 
και ανάλυση οθόνης 800*600 - 16 bit ή μεγαλύτερη


© ΚΕ.ΠΕ.Π. - 2001.

31/03/2001 , Σχεδίαση Γ.Χ.