ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.


1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βασική μας επιδίωξη είναι να εξασφαλίσουμε στην ΟΛΜΕ, στις ΕΛΜΕ και σε κάθε συνάδελφο ή ερευνητή πληροφόρηση γύρω από τα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και συνδικαλιστικά ζητήματα που μας αφορούν.

Για το σκοπό αυτό ήδη προωθούνται: