Νέα Ομάδα Εργασίας

Προσφορά Βοηθητικού Διδακτικού Υλικού μέσω του Διαδικτύου

Η ομάδα έχει ξεκινήσει. Όποιος συνάδελφος θέλει να συμμετάσχει ας επικοινωνήσει μαζί μας.

  1. Οι σκοποί και οι στόχοι μιας τέτοιας προσπάθειας
  2. Τρόπος συγκρότησης και εργασίας της ομάδας ή των υποομάδων
  3. Επιλογή και ιεράρχηση των θεμάτων που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του βοηθητικού διδακτικού υλικού
  4. 'Eλεγχος της επιστημονικής εγκυρότητας του παρεχόμενου υλικού
  5. 'Eλεγχος της παιδαγωγικής επάρκειας του υλικού
  6. 'Eλεγχος της αισθητικής αρτιότητας του υλικού
1. Οι σκοποί και οι στόχοι μιας τέτοιας προσπάθειας

από το συνάδελφο Νίκο Γιαννακόπουλο:
Πολλά έχουν αλλάξει τον τελευταίο καιρό στην ζωή μας και στην εκπαίδευση ειδικότερα με τις νέες εφαρμογές της τεχνολογίας αναφέρομαι στους υπολογιστές. Παρ όλα αυτά πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Υπολογιστής δεν μπορεί να παίξει κανένα ουσιαστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι απλά είναι μέσο που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι τα αποθηκεύει πλήθος πληροφοριών και να στερεί από τον χρήστη την ουσιαστική επαφή με το περιβάλλον να στερεί από τον μαθητή την επικοινωνία με τους άλλους μαθητές και με τους δασκάλους του και αντίστοιχα από τους δασκάλους να στερεί την επικοινωνία με τον μαθητή και με τους συναδέρφους τους.

Προσωπικά δεν πίστεψα ποτέ μια τέτοια άποψη και έχω την εντύπωση ότι όσο περνάει ο καιρός και νέες δυνατότητες όπως το INTERNET μπαίνουν στην ζωή μας και ειδικότερα στην εκπαίδευση τόσο η άποψή μου αυτή νομίζω δικαιώνεται.

Ακόμα και οι πιο επιφυλακτικοί πρέπει να παραδεχτούν τα τόσα θετικά στοιχεία που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες που όλο και περισσότερο δίνουν έμφαση στην επικοινωνία, πολυφωνία, πλούτο πληροφοριών. Ειδικότερα το ΙΝΤΕΡΝΕΤ μας έδωσε και κάτι που νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Τη προβολή και των δικών μας θέσεων και την δυνατότητα μέσα από τις άπειρες επιλογές του εύρεσης ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα για την δημιουργία ομάδων εργασίας με κοινό στόχο.

Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντική εμπειρία να δουλεύεις με άλλους ανθρώπους έστω από χιλιόμετρα μακριά και να ξέρεις ότι υπάρχει κοινό ενδιαφέρον και μπορείς να προβάλλεις και εσύ τις απόψεις σου και να ξέρεις ότι κάποιοι θα τις δουν και έξω από το χώρο της εργασίας σου.

Οποιαδήποτε προσπάθεια προσανατολίζεται σε αυτή την κατεύθυνση σίγουρα θα προσφέρει πολλά σε αυτούς που συμμετέχουν είτε μαθητές είτε καθηγητές άσχετα αν θα πετύχει τους στόχους τις ή όχι όποιοι και αν είναι αυτοί. Αξίζει μία τέτοια προσπάθεια.


Από τον συνάδελφο Αναστασιάδη Σπυρίδωνα:
Προσφορά εναλλακτικής και συμπληρωματικής διαδικασίας εκπαίδευσης σε όσους επιθυμούν να συμπληρώσουν τον παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας (καθηγητής - πίνακας - παράδοση).

Η προσπάθεια στοχεύει στην παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού συμφώνου με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος ή τις υποδείξεις κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας (περιβαλλοντικής - υγείας - ΣΕΠ - αγωγή καταναλωτή) στο οποίο θα βασίζονται μαθητές-καθηγητές για ανάπτυξη κυρίως δραστηριοτήτων και όχι την αντικατάσταση της διδακτέας ύλης.

Eυκαιρία ενημέρωσης σχολικών μονάδων επί καινοτομιών - προγραμμάτων - νόμων - ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού χώρου.

2.Τρόπος συγκρότησης και εργασίας της ομάδας ή των υποομάδων

Το πλεονέκτημα αυτής της προσπάθειας είναι ότι δεν υπάρχει φυσικός περιορισμός στον αριθμό των ατόμων ή ακόμα στην περιοχή της κατοικίας όσων θελήσουν να συμμετάσχουν.

Η όλη προσπάθεια θα γίνει με το συντονισμό μικρών υποομάδων από το ΚΕΜΕΤΕ, που η κάθε υποομάδα θα είναι ανεξάρτητη από τις άλλες και θα παράγει μόνη της το βοηθητικό υλικό.

Προτείνεται η κάθε υποομάδα να αποτελείται από 2-5 άτομα χωρίς όμως να υπάρχει περιορισμός προς τα πάνω. Τα μέλη της ομάδας μπορεί να είναι από την ίδια περιοχή ή ακόμα και από διαφορετικές, αλλά να συνεργάζονται με το διαδίκτυο.

Το ΚΕΜΕΤΕ θα φτιάξει χώρο στη σελίδα του, μυστικό από άλλους χρήστες, όπου εκεί θα μπορούν να μπαίνουν ανακοινώσεις ή να γίνεται επικοινωνία με τα άλλα μέλη των ομάδων. Σε αυτό το χώρο μπορεί να γίνεται και η γνωριμία μεταξύ των καθηγητών (ή επιστημόνων), για δημιουργία μιας νέας ομάδας.

Έτσι ένα ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να αναζητά συνεργάτες για να φέρει σε πέρας τις ιδέες του. Παράλληλα ένα μέλος της ομάδας που θα θελήσει μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλες ομάδες.

3.Επιλογή και ιεράρχηση των θεμάτων που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του βοηθητικού διδακτικού υλικού

Η επιλογή των θεμάτων θα γίνουν από τα ίδια τα μέλη των ομάδων με σύμφωνη γνώμη του ΚΕΜΕΤΕ.

Ιεράρχηση μπορεί να είναι βοηθητική στην επιλογή ενός θέματος, στη λογική ότι αυτά τα μαθήματα δεν έχουν σκοπό να αποκαταστήσουν το σχολείο αλλά να το συμπληρώσουν στις ποικίλες δραστηριότητές του.

Θα ήταν ίσως πιο χρήσιμο στην πρώτη φάση η επιλογή θεμάτων που μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διάφορα σύγχρονα θέματα όπως ρατσισμός, περιβάλλον, τέχνη, ιστορία, κατανάλωση, υγεία κ.α.

Θα ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον σε αυτόν τον χώρο να παρουσιαστούν και ολοκληρωμένες δουλειές μαθητών, που συνήθως τυπώνονται σε μικρό αριθμό αντιτύπων, ώστε να γίνουν προσβάσιμες στο σύνολο των μαθητών όλης της χώρας.

4.'Eλεγχος της επιστημονικής εγκυρότητας του παρεχόμενου υλικού

Μόλις ολοκληρώνεται ένα υλικό, θα μπαίνει στο δίκτυο σε μυστική διεύθυνση γνωστή μόνο σε όσους είναι στο πρόγραμμα.

Εκεί θα γίνεται έλεγχος του υλικού από τις άλλες ομάδες, και στο τέλος θα πιστοποιούν την εγκυρότητά του δύο συνάδελφοι με ανάλογες ειδικότητες.

Αν υπάρξει πρόβλημα εξαιτίας του δύσκολου θέματος που έχει αναπτυχθεί, το ΚΕΜΕΤΕ θα προσπαθήσει να βρει πανεπιστημιακούς καθηγητές που θα προβούν σε αυτή την πιστοποίηση.

5.'Eλεγχος της παιδαγωγικής επάρκειας του υλικού

Η παιδαγωγική επάρκεια του υλικού, καθώς και οι τυχόν βελτιώσεις, θα γίνουν από το ΚΕΜΕΤΕ, αλλά πάντα είναι δεκτές και οι γνώμες των άλλων ομάδων.

6.'Eλεγχος της αισθητικής αρτιότητας του υλικού

Ο έλεγχος της αισθητικής αρτιότητας θα γίνεται από τα άλλα μέλη των ομάδων. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσέχουν γενικά οι σελίδες τους να είναι απλές στο μάτι, με προφανής διόδους σε επόμενες σελίδες, με απλά χρώματα και σχήματα.


Όλα τα παραπάνω είναι προτάσεις που μπορούν να αλλάξουν στην πορεία, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του προγράμματος.
Το ΚΕΜΕΤΕ θα επικοινωνήσει σε λίγες ημέρες με e-mail με όλους όσους έχουν δείξει ενδιαφερόν για τις ειδικές ανακοινώσεις της ομάδας.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, και δεν έχουν συμπληρώσει την ειδική
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν.

Για πιο πολλές πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail ή τηλεφωνείστε στο 3244930 και ζητήστε τον Χρίστο Μαβόγλου.

Αθήνα, 14 Μαΐου 1998