ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.


2.ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ

α) Μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί:

β) Μελέτες και έρευνες που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης: γ) Μελέτες και έρευνες που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού: