KE.ME.TE.


ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

INRP, CNDP, AFL, Mediateque

INRP (Institut National de Recherche Pedagogique)

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας ιδρύθηκε πριν ένα αιώνα, στην περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης και από την ανάγκη να αναπτυχθούν οι σχέσεις μεταξύ κρατών.
Σκοπός του, να προσφέρει στο σύνολο των εκπαιδευτικών πηγές - εργαλεία (παιδαγωγικά)- μάθησης και να δημιουργηθεί «μουσείο» για την επιμόρφωση των δασκάλων. (Πηγές πρόσβασης Internet-βιβλιοθήκες)
Εκτός από την παιδαγωγική έρευνα αποτελεί ενδιάμεσο όργανο μεταξύ συλλόγων και συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών.

CNDP (Centre National de Documentation Pedagogique)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συνεργάζεται με το Ίδρυμα Έρευνας (η προσπάθεια για συνένωση δεν θα πραγματοποιηθεί αφού οι απαιτήσεις και ο προγραμματισμός για υψηλότερης στάθμης παιδεία είναι σήμερα δεδομένη). Πρόκειται να οργανωθούν εσωτερικά με νέα δομή (Δε γνωρίζουν τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί).
Δίνει βαρύτητα στην τεκμηρίωση όπως στο ραδιόφωνο, σχολική τηλεόραση, διδασκαλία με αλληλογραφία, νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
Λειτουργεί με παραρτήματα δασκάλων τοπικά-περιφερειακά. To INRP ασχολείται με την παιδαγωγική έρευνα. Έχει εξαπλωθεί στις Ακαδημίες και στους νομούς (σύνολο προσωπικού 3500-4000 άτομα).
Στο τμήμα του Παρισιού από τα 300 άτομα προσωπικό οι 120 είναι ερευνητές.
1200 άτομα είναι σε σχολεία (με ωράριο μερικής ή ολικής απασχόλησης - επιλέγεται ή πληρώνονται παραπάνω ή μειώνεται το ωράριο εργασίας' προτίμηση: η πρόσθετη πληρωμή ).
80 πανεπιστημιακοί ασχολούνται με την επιμόρφωση στην Β'θμια και Γ'θμια εκπαίδευση.
Είναι ανοικτό σαν «θεσμός» αφού ασχολείται με επιμόρφωση (Β'θμια/Γ'θμια). Αποτελεί «σύνδεσμο». Ο προϋπολογισμός του είναι 10.000.000 FR (500.000.000δρχ) - χορηγούνται από το κράτος.
Το CNDP (100 άτομα στο Παρίσι - 500 σ'όλη τη χώρα) έχει προϋπολογισμό 14.000.000 FR (700.000.000δρχ).

Διοικητική οργάνωση - Λειτουργίες του INRP

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (αυτόνομο οικονομικά και με δική του εκπροσώπηση στα δικαστήρια).
Βρίσκεται υπό την αιγίδα της Γ'θμιας εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. του έχει πρόεδρο καθηγητή, τα μέλη είναι εκλεγμένα εσωτερικά με 3χρονη θητεία ή επιλεγμένα από τον Υπουργό και έχει συμφωνήσει ο πρόεδρος για αυτά.(Η εξουσία του προέδρου είναι εύθραυστη αφού μπορεί να παυτεί οποιαδήποτε στιγμή από τον Υπουργό.)
Λειτουργεί με επιστημονικό συμβούλιο (Γάλλοι και αλλοδαποί) και οποιαδήποτε έρευνα εγκρίνεται από αυτό.
Οι έρευνες προέρχονται είτε από εσωτερική ώθηση των ερευνητών (αυτόνομοι όπως τα Α.Ε.Ι.) ή κατά παραγγελία από τα Υπουργεία ή τον Υπουργό.
Απαντούν σε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς.
Προκηρύσσουν και οι ίδιοι άλλους αντίστοιχους διαγωνισμούς.
Παραδείγματα διαγωνισμών:
Πληροφοριακά στοιχεία:
 1. Για να διοριστεί κάποιος δάσκαλος ή καθηγητής ένας πτυχιούχος παίρνει αντικείμενο γνωστικό ένα από τα ψυχολογία, παιδαγωγική, μαθηματικά. Δίνει εξετάσεις και (αφού πετύχει) συνεχίζει άλλα 2 χρόνια μετά το Α.Ε.Ι. αλλά πληρώνεται προσφέροντας εργασία, που μπορεί να είναι και στο ινστιτούτο (προώθηση ή εφαρμογή της έρευνας)
 2. 5 χρόνια ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4 χρόνια ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 3 χρόνια ΛΥΚΕΙΟ
 3. Διαφοροποίηση στην παιδεία εσωτερική δεν υπάρχει (π.χ. ανάλογα με τη φυλή, το κοινωνικό status κ.α.) Τη στιγμή αυτή 130 έρευνες παρακολουθούνται από το Ινστιτούτο. Ομάδες ερευνών:
  1. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
  2. Ιστορία της εκπαίδευσης και των ειδικοτήτων
  3. Πρακτικές διδακτικής
  4. Διδακτική του κάθε μαθήματος κατά ειδικότητα
  5. Τεχνολογία-Πληροφορία-Επικοινωνία

Το κέντρο συμμετέχει στην χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής;
Τα αποτελέσματα της έρευνας λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμα και μετά από μακρινή χρονική διάρκεια αφού η διάρκεια της έρευνας είναι μεγάλη και η βιωσιμότητα της θητείας του Υπουργού μικρή.

Πρέπει η έρευνα να παίρνει αποστάσεις από την πολιτική αφού δεν πρέπει με κάποια πολιτική αλλαγή η έρευνα να πηγαίνει στα σκουπίδια.
Το Ινστιτούτο επηρεάζει την Εκπαίδευση χωρία η πολιτική να ξέρει τι γίνεται. (Για παράδειγμα: Μαθηματικά στο Δημοτικό είναι γραμμένα με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών του Ινστιτούτου).
Η επιμόρφωση γίνεται από την ένωση φορέων παιδαγωγικού χαρακτήρα που συνδέονται με το συνδικαλιστικό όργανο.

Αξιολόγηση του έργου του κέντρου

 1. Δεν αξιολογήθηκε ποτέ (αφού δεν υπάρχουν καλές έρευνες για αξιολόγηση). Υπάρχει η Εθνική Επιτροπή αξιολόγησης της Έρευνας (ο οποία σταμάτησε λόγω του πανικού που θα δημιουργούσε - με Υπουργική απόφαση).Το Υπουργείο θέλει να αλλάζει την αλλάζει χωρίς αξιολόγηση.
 2. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού συστήματος της Γαλλίας. Υπάρχουν δύο έρευνες που δόθηκαν στους επιθεωρητές (παιδαγωγικούς συμβούλους), 600 σελίδων και είναι ανοιχτές για το κοινό.
 3. Συγκριτικά με άλλες χώρες: Κάθε χρόνο γίνεται αξιολόγηση των μαθητών στις ηλικίες που είναι για πέρασμα (σταθμοί) δηλ. 9-11-15 χρόνων.
Προοπτική:Να γίνει διεθνές Ινστιτούτο υπό την αναγνώριση των άλλων Ινστιτούτων ξένων χωρών. Δηλαδή απαιτείται διεθνής αναγνώριση αφού έχει πλεονεκτήματα:
 1. δουλεύει μακροπρόθεσμα. Τα Πανεπιστήμια εξαρτώνται από τις διάφορες διατριβές που τρέχουν ενώ αυτό εποπτεύει ερευνών και μπορεί να κάνει τράπεζα δεδομένων σε αντίθεση με τα Πανεπιστήμια που δεν έχουν χρόνο.
 2. Συνεργάζεται με ανθρώπους Α'θμιας και Β'θμιας που είναι μέσα στην πραγματικότητα.

Στόχοι του:

AFL(Association Francaise Lecture)

A) Οι υπεύθυνοι του AFL είναι ερευνητές στο INRP. Ασχολούνται με το σύστημα της ανάγνωσης από την προσχολική ηλικία μέχρι το Λύκειο και πληροφορούν το κοινό για τις προκλήσεις της ανάγνωσης. Το AFL ενδιαφέρεται για την ανάγνωση όχι μόνο στα σχολεία αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Με την ανάγνωση ασχολούνται βιβλιοθηκάριοι, επιμορφωτές, γονείς, καθηγητές, μαθητές. Είναι ανάγκη να αυξηθούν τα ποσοστά ικανών για ανάγνωση και ως κοινωνική απαίτηση να μην εξαρτάται (συνδέεται) μόνο με το σχολείο. Η ανάγνωση μετατρέπει τα γραφήματα σε φωνήματα στο ελληνικό αλφάβητο όπως στο γαλλικό, στο αγγλικό έχουμε συλλαβογραφή ενώ για παράδειγμα στην ιαπωνική δεν επιτυγχάνονται τα ίδια όπως σε μια αλφαβητογραφή. Με επιστημονική τεκμηρίωση διαφέρει η συμβολική γραφή από τη συλλαβογραφική. Μεταξύ αλφαβητισμένου και αναγνώστη υπάρχουν διαφορές (ο αναγνώστης διαβάζει 3-4 φορές περισσότερες λέξεις την ώρα από τον αλφαβητισμένο 10.000 λέξεις/ώρα, καταλαβαίνει αυτό που διαβάζει, σκέπτεται σε αντίθεση με τον αλφαβητισμένο που κάνει «μετάφραση»). Οι αναγνώστες δεν αποκωδικοποιούν. Σε μια δημοκρατία πρέπει το ποσοστό των μελών της που έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση να είναι σημαντικά υψηλό. Για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους είναι αναγκαία η αύξηση των ποσοστών των αναγνωστών. Η εγκατάλειψη της εποχής του αλφαβητισμού που υπάρχει στα σχολεία οδηγεί σε νέους τρόπους για την ανάγνωση (κατασκευή διάφορων εργαλείων-λογισμικών για νέες Τεχνολογίες ανάγνωσης). Στην προσπάθεια αυτή υπάρχουν 4 τομείς, η έρευνα, η επιμόρφωση (καθηγητών- επιμορφωτών), έντυπα επικοινωνίας (περιοδικό) και η πληροφορική. Β) Στο AFL οι περισσότεροι δουλεύουν εθελοντικά. 3 μόνο ερευνητές είναι από το INRP (πληρώνονται). Άλλοι πληρώνονται από έσοδα (πώληση των προϊόντων τους). Κάνουν έρευνα με αντικείμενο: «πως θα μάθουν ανάγνωση χωρίς να κάνουν αποκωδικοποίηση σε τάξεις ηλικίας 5-8 χρόνων. (Δηλαδή πώς το σχολείο θα μπορούσε να μαθαίνει την ανάγνωση; Το σχολείο αλφαβητίζει). Γ) Το AFL έχει κάνει πολλά λογισμικά για την ανάγνωση, με πιο γνωστά το ELMO (που έγινε 10 χρόνια πριν και πουλήθηκε σε 30.000 αντίτυπα σε δημοτικό-γυμνάσιο διαρκής επιμόρφωση ενηλίκων - αγώνας κατά του αναλφαβητισμού) Το ELMO για την γρήγορη εξάσκηση και βελτίωση της ανάγνωσης εφαρμόζεται σε παιδιά και ενήλικες. Εργάζονται σε δύο οικογένειες λογισμικών. α)Αρχική εκμάθηση ανάγνωσης. Χρησιμοποιείται από Γάλλους μαθητές σχολείων, από γάλλους καθηγητές για μαθητές γυμνασίου 12 χρόνων, σε γερμανόφωνα σχολεία για την εκμάθηση γαλλικής. Δηλ. 5-8 χρόνων για μητρική γλώσσα τα γαλλικά 8-11 χρόνων για μητρική γλώσσα τα γαλλικά Το ELMO International για την εκμάθηση ξένης γλώσσας 12-18 χρόνων(7 γλώσσες) Το ELMO στα σχολεία πωλείται 50.000 δρχ Τρέχει σε 386 και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς Η/Υ των σχολείων. Δ) Εργονομία του προγράμματος Πληροφοριακά στοιχεία:
Οι μαθητές «επισκέπτονται» τον Η/Υ για τα ELMO δύο φορές την εβδομάδα από 20 λεπτά.
Ενδιαφέρει η συνολική διαδρομή του μαθητή σε διάρκεια πέντε μηνών.
Σε ένα γυμνάσιο θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 10 Η/Υ για εξάσκηση των μαθητών.
Στα σχολεία υπάρχουν συνήθως 12-15 Η/Υ στην αίθουσα (π.χ. αναγνωστήριο) όπου μπορεί να πάει ο μαθητής ότι ώρα θέλει να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή (δηλ. δεν υπάρχει ο Η/Υ μέσα στην τάξη).
Προτείνεται ένας Η/Υ σε κάθε τάξη.
Αριθμός μαθητών ανά τάξη 26-27 μαθητές.
Στα γυμνάσια υπάρχουν 15-20 Η/Υ.
Στα δημοτικά τουλάχιστον 1 Η/Υ ανά σχολείο. Προσπαθούν να υπάρχει ένας Η/Υ σε κάθε τάξη.
Χρησιμοποιούν λογισμικό από ιδιωτικές εταιρείες, αλλά το AFL σαν δημόσιοι υπάλληλοι προσπαθούν να αντισταθούν στους ιδιωτικούς εκδοτικούς οίκους.

CNDP

Το CNDP είναι ένα γαλλικό εθνικό κέντρο για εκπαιδευτικές πληροφορίες.
Στο κέντρο αυτό υπάρχουν ομάδες εργασίας σε αντικείμενα Μαθηματικών, Επιστήμης, Βιολογίας, Πολυμέσων, Έρευνας.
Οι τομείς απασχόλησης είναι: Ενημερωθήκαμε για τα ακόλουθα θέματα σχετικά με το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Στη Γαλλία τα οπτικοακουστικά μαθήματα είναι πλήρως ανεπτυγμένα, αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ταχύτητα αναπαραγωγής.
Υλοποίηση:
 1. Υπάρχουν 5 κανάλια για πρόσβαση των μαθητών
 2. Υπάρχει γενικό πλαίσιο για υπολογιστές σε όλα τα σχολεία
 3. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα σχολεία
 4. Πληροφορία-Επικοινωνία-Πολυμέσα (πώς θα διδαχθεί η πληροφορία)
 5. Πληροφορική (υπάρχει 10 χρόνια στο Λύκειο με αντικείμενο τεχνικά θέματα)
Α'-βάθμια (6-11 ετών, 5 έτη): Υπάρχει εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα. Το Internet δεν έχει ενσωματωθεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Χρησιμοποιούν γλώσσα LOGO (βοήθεια στο γράψιμο, ρομποτική τεχνολογία) και γλώσσα basic (απλή χρήση της, γραφή-μέτρηση)
Στόχος: Ο τρόπος χρήσης του Η/Υ. Σε κάθε σχολείο να γίνει εξοικείωση με αυτό το «εργαλείο». Σε πολλές περιπτώσεις όμως οι δάσκαλοι δεν γνωρίζουν να τον χρησιμοποιούν. Έτσι πολλές φορές προσλαμβάνουν φοιτητές για τη διδασκαλία υπολογιστή ή γίνεται από άλλους φορείς αφού οι δάσκαλοι δεν αναγνωρίζουν το αντικείμενο.
Τα 2 τελευταία χρόνια ξεκίνησε η προσπάθεια με στόχο στην επόμενη 5ετία να εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες.
Σε κάθε σχολείο υπάρχουν 8-10 προσωπικοί υπολογιστές. (24 μαθητές ανά τμήμα)
Δυνατότητες με τους υπολογιστές στην Α'-βάθμια: Υπάρχει ευέλικτο Αναλυτικό Πρόγραμμα σχετικά με τους υπολογιστές στην Α'-θμια εκπαίδευση.

Γυμνάσιο (12-16 ετών /4 έτη φοίτησης):
Απασχολούν ειδικούς καθηγητές.
Αντικείμενα: 24 μαθητές ανά τμήμα (οροφή τα 25)
Υπάρχει τάση δημιουργίας κέντρων τεκμηρίωσης με ένα καθηγητή για κάθε σχολείο. Επέκταση της παλιού θεσμού της βιβλιοθήκης. Πρόσβαση μαθητών σε αυτά στα διαλείμματα - Internet κ.ά.

Λύκειο (16-18 ετών / 3 έτη φοίτησης): Η Πληροφορική είναι μάθημα επιλογής. Λόγω περικοπών δεν διδάσκεται συστηματικά στο Γενικό Λύκειο (μόνο στα ΤΕΛ) Πανεπιστήμια: Οι υπολογιστές είναι πολύ χρήσιμοι π.χ. στις ανθρωπιστικές σπουδές, στην εξ αποστάσεως μάθηση κ.α.
Προμήθεια υπολογιστών: γίνεται από τις τοπικές αρχές και εξαρτάται από το διευθυντή, από την κατάσταση του σχολείου, την επιθεώρηση, και προφανώς την τοπική αυτοδιοίκηση.
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - Διορισμοί

Mediateque - Βιβλιοθήκη Πολυμέσων

Η Meidateque είναι μια δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων και μέσων. Εκτός από τους δανεισμούς βιβλίων, βίντεο κ.λπ. είναι χώρος επιμόρφωσης σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε άτομα που είναι ενταγμένα σε ομάδα.
Σύλλογοι ή επιχειρήσεις εξυπηρετούνται από το χώρο (διοργάνωση εκθέσεων, κονσέρτων, συνεδρίων). Εκπαιδευτικοί οργανισμοί οργανώνουν ημερίδες κ.ά.
* Λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα, όλη την ημέρα.
Σχέση της με την εκπαίδευση.
Σαν εθνικο-δημοτική έχει επαφή περισσότερο με τα δημοτικά σχολεία.
Με τα γυμνάσια και τα λύκεια συνεργάζονται μετά από αίτηση.
Οι βιβλιοθήκες των 22 δημοτικών του διαμερίσματος συνεργάζονται με ομάδα της βιβλιοθήκης πολυμέσων για τον εξοπλισμό τους.
Στόχος: να έχουν όλα τα σχολεία το ίδιο επίπεδο βιβλιοθήκης.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι κατασκευάστηκε σε θέση όπου δεν υπήρχε βιβλιοθήκη. Ανάπτυξη των βιβλιοθηκών
Σε σχέση με τη μεγάλη ανάπτυξη των βιβλιοθηκών εδώ και 20 χρόνια:
 1. Υπάρχει πλήθος CD-ROM(ειδικά για τις βιβλιοθήκες πολυμέσων) και αναπτύσσονται τώρα και για τα σχολεία.
 2. Η παραγωγή και η προμήθεια γίνεται από το INRP και τα CNDP, τα οποία άρχισαν να δημιουργούνται και από την ελεύθερη αγορά
 3. Η ποιότητα της πληροφόρησης γίνεται (όπως και για τα βιβλία) από τους βιβλιοθηκάριους. Βέβαια στην πορεία θα επιλεγούν από τις εταιρείες εκείνες που θα έχουν αξιολογηθεί για το υλικό που παρέχουν.
 4. Η καταστροφή (από τη χρήση) δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα (σε σχέση με τα ευπαθή βίντεο, το υλικό των CD-ROM είναι πιο σκληρό - άλλωστε ο χρόνος λειτουργίας της βιβλιοθήκης πολυμέσων είναι μικρός.
 5. Χρήση της βιβλιοθήκης πολυμέσων Ανάλογα με την κατάσταση του δανειζόμενου (τι μέσο θέλει να δανειστεί) η ετήσια συνδρομή κυμαίνεται από 2.500-25.000 δραχμές
  Τα παιδιά δεν πληρώνουν. Επίσης οι δημότες πληρώνουν λιγότερα χρήματα από τους πολίτες που κατοικούν σε άλλους δήμους.
 6. Ηλεκτρονική καταχώρηση. Ως προς την καταχώρηση και του περιεχομένου υπάρχει το πρόβλημα των συγγραφικών δικαιωμάτων. (Υπάρχει σε CD αλλά δεν μπορεί να φανεί στο Internet).
 7. Το INRP και η βιβλιοθήκη πολυμέσων συνεργάζονται σε εθελοντική βάση. Το CNDP του διαμερίσματος ασχολείται με την οργάνωση και διαχείριση ( που ελέγχεται από ομάδα που συγκροτήθηκε σε επίπεδο διαμερίσματος).
Πλεονεκτήματα