ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.


3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


α)Επιμορφωτικές δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί:

β) Επιμορφωτικές δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη: