ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.


ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

ΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ- Τιμή (δρχ.)
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ 1
  1. Αναλυτικά Προγράμματα και Ενιαίο Λύκειο
  2. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  3. Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου
  4. Αγωγή Υγείας
Ομάδες εργασίας του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.
1.000 δρχ.
Μάιος 1998,
192 σελ.
ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΗΛΟΣ
τ. Διευθυντής ΙΚΑ,τ.Γ.Διευθυντής ΤΕΒΕ
1.000 δρχ.
Νοέμ. 1997,
144 σελ.
Με την παρούσα έκδοσή μας επιχειρούμε να παράσχουμε πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει το συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπαιδευτικών του Δημοσίου.
Πρόκειται για ένα βιβλίο χρήσιμο και χρηστικό για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους.
Αγωγή του καταναλωτή - Για τον εκπαιδευτικό ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. - Ομάδα Αγωγής Καταναλωτή δεν πωλείται (1997 σελ.80)
Αγωγή του καταναλωτή - Για το Δημοτικό /ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. - Ομάδα Αγωγής Καταναλωτή δεν πωλείται (1997 σελ.64)
Αγωγή του καταναλωτή - Για το Δημοτικό /ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. - Ομάδα Αγωγής Καταναλωτή δεν πωλείται (1997 σελ.160)
Αγωγή του καταναλωτή - Για το Γυμνάσιο /ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. - Ομάδα Αγωγής Καταναλωτή δεν πωλείται (1997 σελ.64)
Αγωγή του καταναλωτή - Για το Γυμνάσιο /ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. - Ομάδα Αγωγής Καταναλωτή δεν πωλείται (1997 σελ.160)


Τα βιβλία της Αγωγής του Καταναλωτή έχουν βγει σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικούς, που συμμετέχουν στο ομώνυμο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 1997-98, σε ειδικό σεμινάριο Αγωγής Καταναλωτή.

Τα βιβλία που πωλούνται παραλαμβάνονται από τα γραφεία του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., ή από τις τοπικές ΕΛΜΕ. Η αγορά των βιβλίων αυτών θα βοηθήσει οικονομικά το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. στην εκδοτική του δραστηριότητα.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. Α΄ Εκπαιδευτικό Συνέδριο Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης (Αθήνα, 13,14,15 και 16 Μάη 1981), Αθήνα 1982. 1.000
2. Αξιολόγηση του μαθητή. Β΄ Εκπαιδευτικό Συνέδριο Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης (Βόλος, 26-27 Μάρτη 1983), Αθήνα 1984. 1.000
3. Σχέσεις Καθηγητών - Μαθητών - Γονέων. Γ΄ Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΛΜΕ (Χανιά, 16-18 Μάρτη 1984), Αθήνα 1986. 1.000
4. Ενιαιοποίηση Τεχνικής - Επαγγελματικής και Γενικής Εκπαίδευσης. Δ΄ Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΛΜΕ (Αλεξανδρούπολη, 26-28 Απρίλη 1985), Αθήνα 1986. 1.000
5. Βασική κατάρτιση - Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση των Καθηγητών. Ε΄ Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΛΜΕ (Θεσσαλονίκη, 2-5 Απρίλη 1987), Αθήνα 1988. 1.500
6. Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης στις νέες Κοινωνικές και Οικονομικές Συνθήκες. 6ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο (Καλαμπάκα - Τρίκαλα, 1-4 Απριλίου 1993), τόμοι Α και Β, Αθήνα 1994. 4.000

ΙΙ. ΣΕΙΡΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή. Οι γενικές εξετάσεις και ο ρόλος του Λυκείου, Αθήνα 1988. 1.000
2. Εκπαίδευση και 1992: Προοπτικές και επιπτώσεις, Αθήνα 1991. 1.500
3. Αγώνες και αγωνία της εκπαίδευσης, Αθήνα 1991. 1.000
4. Βασική κατάρτιση και επιμόρφωση καθηγητών, Αθήνα 1991. 1.500
5. Εκπαιδευτικό έργο: Προβληματισμός, σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, Αθήνα 1992. 1.500
6. Αναλυτικά προγράμματα - Σχολικά βιβλία - Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου, Αθήνα 1992. 1.500
7. Ευρωπαϊκή ενοποίηση και ελληνική εκπαίδευση, Αθήνα 1993. 2.000
8. Το πρόβλημα των ναρκωτικών και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπισή του, Αθήνα 1993. 1.500
9. Ο εκπαιδευτικός μπροστά στην Ευρώπη που αλλάζει, Αθήνα 1993. 2.000
10. Η αναγκαιότητα του Ενιαίου Λυκείου και το Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα 1995. 2.500

ΙΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες: Ποινικοποίηση απεργιών, διώξεις απεργών, Αθήνα 1991. 1.000
2. Το δικαίωμα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, Αθήνα 1993. 1.500

Τα βιβλία διατίθενται από τα γραφεία της ΟΛΜΕ.