Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΓΝΩΣΗ

[Dividing Line Image]

[Περιεχόμενα] [Στείλτε μας τα σχόλιά σας] [Home Page]

 

 

Προγράμματα  που  υλοποιήθηκαν  από   το

 ΚΕΚ  Γνώση


Ε.Π. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

    Ε.Π. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά  Εργασίας

    Π.Ε.Π. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

    Κατάρτιση εργαζομένων

    Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Τηλέφωνο

0331 72663-73663

FAX

0331 72663

Διεύθυνση

M. Μπότσαρη 13 Βέροια

Electronic mail

Γενικές πληροφορίες: kekgnosi@otenet.gr 

 

[Περιεχόμενα][Στείλτε μας τα σχόλιά σας] [Home Page]

Send mail to kekgnosh@otenet.grwith questions or comments about this web site.
Copyright © 1998 ΚΕΚ Γνώση
Last modified: Ιανουάριος 12, 1998