Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΓΝΩΣΗ

[Dividing Line Image]

[Περιεχόμενα] [Προγράμματα] [Στείλτε μας τα σχόλιά σας]

 

Περιγραφή

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΓΝΩΣΗ" ιδρύθηκε τον Μάϊο του 1995. Σκοπός του είναι η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άνεργοι εργαζόμενοι, ειδικές κοινωνικές ομάδες κ.ά. με δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριότητες όπως έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους/τις καταρτιζόμενους/ες, συμμετοχές σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες κ.τ.λ. παίρνοντας τα απαιτούμενα κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα (Οργάνωση Ειδικού Τμήματος Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις ομάδες - στόχου του ΕΠ "Καταπολέμιση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας", σύναψη εταιρικών σχέσεων με άλλες δομές ΣΕΚ και ΣΥΥ) κτλ.

 

Θεματικά Πεδία Πιστοποίησης

F   Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης

F   Επαγγέλματα Πληροφορικής

F   Αγροτικά Επαγγέλματα

F   Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

 

Δραστηριότητες

Η εμπειρία του ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ συνίσταται στην υλοποίηση  προγραμμάτων:

F    Έρευνες

F    Μελέτες

F    Προγράμματα Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων

F    Προγράμματα Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας

F    Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης

F    Προγράμματα Κατάρτισης Μεγάλων Τεχνικών Έργων

F     Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 

 


Περισσότερες Πληροφορίες

Τηλέφωνο

(0331) 72663 - 73663

FAX

(0331) 72663

Διεύθυνση

Μάρκου Μπότσαρη 13

Electronic mail

Γενικές πληροφορίες: kekgnosi@otenet.gr

 

 

[Περιεχόμενα] [Προγράμματα] [Στείλτε μας τα σχόλιά σας]
Send mail to kekgnosi@otenet.grwith questions or comments about this web site.
Copyright © 1998 ΚΕΚ Γνώση
Last modified: Ιανουάριος 12, 1998