Αρχική σελίδα ] Ελληνική Ιστορία ] Λακωνία ] Σπάρτη ] Μυστράς ] Μάνη ] Μονεμβασιά ]

Πελοποννησιακός
Πίσω ] Ελληνική Ιστορία ] Λακωνία ] Μυστράς ] Μάνη ] Μονεμβασιά ]

 

Περιεχόμενα σελίδας : Σπάρτη - Πελλοπονησιακός πόλεμος

Αιτία πελοποννησιακού πολέμου

Γεγονότα πριν τον πόλεμο.

Αθηναϊκή συμμαχία

Αχαϊκη συμμαχία

Α' φάση Πελοποννησιακού πολέμου

Β' φάση Πελοποννησιακού πολέμου

Γ' φάση Πελοποννησιακού πολέμου

Αποτελέσματα Πελοποννησιακού πολέμου

Αιτία πελοποννησιακού πολέμου

Η μεγάλη ακμή του αθηναϊκού κράτους κατά τον 5ο π.Χ. αι. και η τάση του για εκμετάλλευση των συμμάχων της, ξύπνησε την αντιζηλία της Σπάρτης. Έτσι οι δύο πόλεις οδηγήθηκαν σε μια αιματηρή ρήξη, τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, που άρχισε το 431 π.Χ. και τελείωσε το 404 π.Χ., με ήττα των Αθηναίων, κατάληψη της πόλης και κατάλυση της ηγεμονίας της.

Περιεχόμενα σελίδας

 Αθηναϊκή συμμαχία

Σύμμαχοι των Αθηναίων ήταν η Χίος, η Λέσβος, η Κέρκυρα, η Κεφαλλονιά, η Μεσσήνη, η Ναύπακτος και η Ακαρνανία. 

Περιεχόμενα σελίδας

 Αχαϊκη συμμαχία

Σύμμαχοι των Σπαρτιατών ήταν όλοι οι Πελοποννήσιοι, εκτός από τους Αργείους.

Περιεχόμενα σελίδας

Γεγονότα πριν τον πόλεμο.

Το 453 υπογράφεται ανακωχή μεταξύ Αθήνας και Σπαρτης για 5 χρόνια.

Το 448 υπογράφεται η Καλλίειος ειρήνη. Με αυτήν οι Πέρσες αναγνωρίζουν την αυτονομία των Ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας.

Το 446 η Αθήνα και η Σπάρτη υπογράφουν τις “Τριακοντούτεις σπονδές”-ειρήνη για τριάντα χρόνια.

Μέχρι το 431 έχουμε περίοδο ηρεμίας, η Αθήνα φθάνει σε μεγάλη ακμή, με εξέχουσα μορφή τον Περικλή. Καθιερώνεται η Δημοκρατία, διαμορφώνεται το Δράμα, αναπτύσσεται η Φιλοσοφία, κτίζεται η Ακρόπολη και ζουν οι δύο μεγάλοι ιστορικοί ,ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης. 

Περιεχόμενα σελίδας

 Α' φάση Πελοποννησιακού πολέμου

Το 431 ξεσπά ο “Πελοποννησιακός πόλεμος”. Η α΄ φάση του πολέμου,ο “Αρχιδάμειος πόλεμος” τελειώνει το 421 με την υπογραφή της Νικείου ειρήνης.

Περιεχόμενα σελίδας

 Β' φάση Πελοποννησιακού πολέμου

Το 415 - 413 έχουμε τη β΄ φάση του Πελοποννησιακού πολέμου ανάμεσα σε Σπάρτη και Αθήνα. Στη φάση αυτή έχουμε την εκστρατεία στη Σικελία όπου νικούνται οι Αθηναίοι.

Περιεχόμενα σελίδας

 Γ' φάση Πελοποννησιακού πολέμου

Το 413-404 έχουμε την γ΄ φάση του Πελοπονησιακού πολέμου, το λεγόμενο “Δεκελεικό πόλεμο”. Το 405 καταστρέφεται ο Αθηναϊκός στόλος στη θέση Αιγός ποταμοί. Το 404 λήγει ο Πελοποννησιακός πόλεμος και αρχίζει η Σπαρτιατική ηγεμονί

Οι “Τριάντα τύραννοι” εγκαθίστανται στην Αθήνα.

Περιεχόμενα σελίδας

 Αποτελέσματα Πελοποννησιακού πολέμου

 

Περιεχόμενα σελίδας

 

 

Αρχική σελίδα ] Πίσω ] Επικοινωνία ] Ευρετήριο ] Ειδήσεις ]