Καλόγερος Ελευθέριος - Βιογραφικό ΣημείωμαΑνάπτυξη εφαρμογής χειρισμού συσκευής Robolego από απομακρυσμένο τερματικό μέσω TCP/IP πρωτοκόλλου

Η εργασία παργματοποιήθηκε από το Δεκέμβρη του 2000 έως το Φλεβάρη του 2001 στο εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του μαθήματος "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος σε Πραγματικό Χρόνο" με καθηγητή τον κ. Γ.Κουρουπέτρογλου.
Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού LabView 6

Χειρισμός Robolego από απομακρυσμένο υπολογιστή Robolego

ΣΚΟΠΟΣ : Η οδήγηση ενός ρομπότ , που έχει κατασκευαστεί με τη μορφή αυτοκινήτου , από την πρόσοψη απομακρυσμένου υπολογιστή με τη χρήση πλήκτρων για τις τέσσερις κινήσεις ( μπρος,πίσω,δεξιά και αριστερά ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η κεραιά του Robolego,που του δίνει το σήμα της κίνησής του,βρίσκεται εγκατεστημένη στον κεντρικό υπολογιστή.Η πλοήγηση του Robolego γίνεται από απομακρυσμένο υπολογιστή με τη χρήση τεσσάρων πλήκτρων μία για κάθε κίνηση ( μπρος,πίσω,δεξιά και αριστερά ).Ο υπολογιστής πλοήγησης επικοινωνεί με τον κεντρικό υπολογιστή μέσω του TCP/IP πρωτοκόλλου και ανάλογα με το σήμα που δέχεται ο κεντρικός υπολογιστής κινεί το Robolego.
Ο προγραμματισμός έγινε σε περιβάλλον LabView 6 με τη δημιουργία δύο vi , ένα για την επικοινωνία των υπολογιστών και ένα για τον προγραμματισμό των κινήσεων του Robolego αλλά και των υπέρυθρων.
Το Robolego έχει εγκατεστημένο πάνω του έναν αισθητήρα υπερύθρων που προειδοποιεί τον χρήστη του απομακρυσμένου υπολογιστή με ηχητικό και οπτικό σήμα για την ύπαρξη εμποδίου προς την κατεύθυνση κίνησης του Robolego.


Καλόγερος Ελευθέριος , Θεουλάκη Χαρίκλεια , Καρμπέρης Γιώργος (υπεύθυνος εργαστηρίου) , Τσουκάλης Δημήτριος , Σαλεμής Ηλίας , Μορφόπουλος Στυλιανός  και Γενεράλης Αλέξανδρος

Οι συμμετέχοντες στην εργασία από αριστερά επάνω όπως εμφανίζονται στη φωτογραφία είναι : Καλόγερος Ελευθέριος , Θεουλάκη Χαρίκλεια , Καρμπέρης Γιώργος (υπεύθυνος εργαστηρίου) , Τσουκάλης Δημήτριος , Σαλεμής Ηλίας , Μορφόπουλος Στυλιανός και Γενεράλης Αλέξανδρος.