Καλόγερος Ελευθέριος - Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητική Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων (DBIS)
Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης
Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ENGLISH

Προσωπικές Πληροφορίες Καλόγερος Ελευθέριος
 • Επώνυμο : Καλόγερος
 • Όνομα : Ελευθέριος
 • Όνομα πατέρα : Περικλής
 • Όνομα μητέρας : Αναστασία
 • Τόπος γέννησης : Κέρκυρα
 • Χώρα γέννησης : Ελλάδα
 • Ημερομηνία γέννησης : 7 Δεκεμβρίου 1980
 • Οικογενειακή κατάσταση: Αγαμος
 • Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Εκπληρωμένες (12/1/2005 - 12/1/2006)
 • Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.otenet.gr/~kalogero/
 • E-mail: kalogero@otenet.gr, kalogero@ionio.gr
 • Skype: eleftherios.kalogeros
 • Βιογραφικό Σημείωμα: CV.pdf [pdf File 108 KB]

Σπουδές
 • 2012 - Σήμερα : Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Μανόλης Γεργατσούλης)
 • 2009 - 2011 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική στην κατεύθυνση Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. (Βαθμός: Άριστα, 7/12/2011).
 • 1998 - 2004 : Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.(Βαθμός: Λίαν Καλώς, 30/9/2004).
 • 1998 : Αποφοίτηση από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Κερκύρας.

Εργασιακή Εμπειρία
 • Από 23/12/2009 έως και σήμερα, Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ) βαθμίδας Δ, στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στην Πληροφορική
 • Έργο "ΕΥΤΕΧΝΟΣ: Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, απασχόληση στο αντικείμενο: "Ανάπτυξη προσβάσιμης δικτυακής πύλης (portal) σχετικά με τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για ΑμεΑ", 1/2/2004-30/5/2004, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΓΓΕΤ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. Γ. Κουρουπέτρογλου.
 • Ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης μετεωρολογικών δεδομένων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ" του ΕΠΕΑΕΚ, 1/1/2003-30/5/2003, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής. Επιστημονική υπεύθυνη: κ. Δ. Δεληγιώργη.
 • 2005 - 2010. Εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής και σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια.
  [Περισσότερες Πληροφορίες στη Διδακτική Εμπειρία].

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Δημοσιεύσεις

   Διεθνή Συνέδρια (με το Σύστημα των Κριτών)

   Άλλες Δημοσιεύσεις


Επιμορφωτικά Σεμινάρια
 • Πρόγραμμα ΕΥΤΕΧΝΟΣ: "Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για άτομα με Αναπηρίες", Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, 2004.
 • "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενήλικων", εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Περίοδος 19/11/2007-31/5/2008

Εργασίες

Διδακτική
Εμπειρία

   Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. (Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ)

 • Βάσεις Δεδομένων (Υπ. Π285), Εργαστήριο, Γ' Εξάμηνο (2010-2011, 2011-2012)
 • Πληροφορική Ι (Υπ. Π177-1), Εργαστήριο, Α' Εξάμηνο (2010-2011, 2011-2012)
 • Πληροφορική ΙΙ (Υπ.Ε. Π184), Εργαστήριο, Β' Εξάμηνο (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012)
 • Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων (Υπ. Β224-2), Εργαστήριο, Δ' Εξάμηνο (2010-2011, 2011-2012)
 • Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας (Υπ. Β326-1), Εργαστήριο, Ε' Εξάμηνο (2010-2011, 2011-2012)
 • Συμμετοχή στο μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Υπ. Β322), Εργαστήριο, Ε' Εξάμηνο (2010-2011)
 • Συμμετοχή στο μάθημα: Πληροφοριακά συστήματα πολιτισμικών φορέων, Εργαστήριο, Α' Εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες" (2010-2011)

   Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ( Συνολικά 602 ώρες )

 • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού V (Client-Server Computing , RDBMS)
  της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 56 ώρες Θεωρία, Εκπαιδευτική περίοδος 2005-2006, Δ' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Back Office - Office Automation)
  της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 84 ώρες Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007, Α' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Βάσεις Δεδομένων
  της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 28 ώρες Θεωρία, Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007, Β' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού Visual Basic
  της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 42 ώρες  Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007, B' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Γλώσσες SQL/4GL σε περιβάλλον ORACLE
  της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 84 ώρες  Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008, Γ' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε Περιβάλλον ORACLE
  της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 70 ώρες  Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008, Δ' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών
  της Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 42 ώρες  Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008, Δ' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Λειτουργικά Συστήματα I
  της Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 28 ώρες  Εργαστήριο, Εκπαιδευτική περίοδος 2008-2009, Α' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού II (Γλώσσα Προγραμματισμού C - Μέρος 1)
  της Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 84 ώρες Εργαστήριο και Θεωρία (4Ε-2Θ), Εκπαιδευτική περίοδος 2008-2009, Β' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού IIΙ (Γλώσσα Προγραμματισμού C - Μέρος 2)
  της Ειδικότητας Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 56 ώρες Εργαστήριο και Θεωρία (2Ε-2Θ), Εκπαιδευτική περίοδος 2009-2010, Γ' Εξάμηνο)
 • Μάθημα : Γλώσσα Προγραμματισμού V (Web Development - PHP)
  της Ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Internet στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κερκύρας
  (Συνολικά 28 ώρες Θεωρία, Εκπαιδευτική περίοδος 2010-2011, Γ' Εξάμηνο)

   Επιμορφωτικά Σεμινάρια - Προγράμματα

 • Εκπαιδευτής στο έργο εκπαίδευσης του ΕΠΕΑΕΚ Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.ΙΣ. "Γυναικεία Εκπαίδευση & Νεανική Επιχειρηματικότητα - Στόχος Ισότητας" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατα την περίοδο από 18/2/2008 - 29/3/2008 συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

   Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής

 • Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής INTERED Κέρκυρας (2006 - 2009)
  * Χρήση Ms Windows, Ms Office, Internet (Ύλη E.C.D.L.) σε τμήματα ενηλίκων και παιδιών
  * Χρήση Λειτουργικού Συστήματος Linux
  * Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
  * Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (Ms Access, MySQL)
  * Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων (HTML, χρήση προγραμμάτων WYSIWYG, CSS, Joomla)

   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ( Συνολικά 1431 ώρες )

 • Εκπαιδευτικές περίοδοι 2005 έως 2009: Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συμμετοχή σε Εξετάσεις - Πιστοποιήσεις
 • Συμμετοχή ως εξεταστής στις εξετάσεις Πιστοποίησης της Περιφερειακής Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης (ΠΕΕΠ) Ιονίων Νήσων (Εξεταστικό Κέντρο Κέρκυρας) του Πρακτικού Μέρους κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2007 και Μαΐου-Ιουλίου 2009 στην ειδικότητα "Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Internet-Intranet".

Γνώσεις Προγραμματισμού & Νέων Τεχνολογιών
 • Γλώσσες προγραμματισμού: C/C++, Python, Περιβάλλον Προγραμματισμού .ΝΕΤ (γλώσσες VB.NET και ASP.NET), Visual Basic (VB), Visual Basic for Applications (VBA), LabView, MatLAb, Pascal.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με πλήρη προσβασιμότητα από ΑμεΑ με χρήση HTML, ASP, PHP, CSS, MySql, JavaScript.
 • Σχεσιακή γλώσσα βάσεων δεδομένων SQL.
  Χρήση ΣΔΒΔ MySql, Oracle (PL), PostgreSQL, Ms-Access
 • Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web)
  XML, RDF, RDFS, SPARQL, OWL, Linked Data

Ετεροαναφορές
 • Choi, C. & Kim, J., 2007. A Real-time EMG-based Assistive Computer Interface for the Upper Limb Disabled. Performance Evaluation, 00(c), p.459-462.
 • Park, J. et al., 2011. Comparison of myocontrol and force control based on fitts' law model. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 12(2), pp.211-217.
 • Choi, C., Kim, C. & Kim, J., 2008. Comparison Study of Biosignal based Computer Interfaces Based on Fitts' Law Paradigm. Pattern Recognition, p.5221-5226.
 • Choi, C. et al., 2007. Development and Performance Evaluation of a Neural Signal-based Assistive Computer Interface. ROMAN 2007 The 16th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, p.944-949.
 • Changmok Choi and Jung Kim (2010). Development and Performance Evaluation of a Neural Signal Based Computer Interface, Human-Robot Interaction, Daisuke Chugo (Ed.), ISBN: 978-953-307-051-3, InTech.
 • Choi, C. et al., 2009. Development and quantitative performance evaluation of a noninvasive EMG computer interface. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 56(1), p.188-191.
 • Choi, C., Han, H., Ha, S., Kim, J. 2007. Development of an EMG-based computer interface for the physically handicapped. HCI2007. pp. 222-227.
 • G. Kouroupetroglou, A. Pino, A. Balmpakakis, V. Golematis, D. Chalasyanis, N. Ioannou, I. Koutsoumpas: "Performance Evaluation of Gesture-based 2D and 3D Pointing Tasks". In proceedings of GW2011: The 9th International Gesture Workshop - Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction, May 25-27, 2011, Athens, Greece, pp. 10-15
 • Gerdtman, C. & Linden, M., 2010. Six-button Click Interface for a Disabled User by a adjustable multilevel Sip-and-Puff Switch. In SIGRAD, the Swedish Chapter of Eurographics.
 • Takahashi, J. et al., 2011. Tongue Motion-based Operation of Support System for Paralyzed Patients. Evaluation, p.257-262.
 • Dharwarkar, G.S., 2005. Using Temporal Evidence and Fusion of Time-Frequency Features for Brain-Computer Interfacing. Waterloo.
 • Simeral, J.D. et al., 2011. Neural control of cursor trajectory and click by a human with tetraplegia 1000 days after implant of an intracortical microelectrode array. Journal of neural engineering, 8(2), p.025027.

Ξένες Γλώσσες
 • Αγγλικά : Κάτοχος First Certificate in English, University of Cambridge.