PIZZA

NAME  OWNER'S NAME TELEPHONE
BELLO KOKKALIS  GERASIMOS 26740 72610
ODYSSEUS PALACE KAMPITSIS  VASILIOS 26740 72036, FAX: 2674072148

 

back