SOUVENIRS

NAME  OWNER'S NAME TELEPHONE

DIAKOSMO

GIFI   ATHANASIA

26740 73045 

FAX: 26740 73045

CAPTAIN'S HOUSE

VALSAMIS  STAMATIS

26740 72532

MARIA

TZAMARIAS  GEORGE

26740 72563

RG

U R

26740 72948

FAX: 26740 72948

RITON

OUTROKOI   I

26740 72040

PETRATOU

PETRATOU  LITSA

26740 72669

PITHARI

GIANNAKI E.

26740 73000

SOFIA

KAMPITSIS  NESTORAS

26740 72258

THE BLUE HOUSE

BONA  GI

26740 72063

 back