ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ &  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

<<ΟΙ    ΠΡΟΝΝΟΙ>>                               

                                                                     ΠΟΡΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

                                                                        ΤΗΛ / FAX : 26740 72000  ?????? δεν υπάρχει 

                                                                E-mail: infporos@otenet.gr

 

       ΑΡ.ΠΡ.  49/2012                                                                                 Πόρος    09/ 05 / 2012

 

          

                                  Προς τους Ιδιοκτήτες των                        .                                              Ενοικιαζομένων  Καταλυμάτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΙΤΗΣΕΙΣ     ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

 

   Το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων

<< ΟΙ ΠΡΟΝΝΟΙ >>  ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία συμπλήρωσης στις Αιτήσεις Δηλώσεις

  για την Έκδοση Τιμοκαταλόγων του έτους  2012 

στο  Γραφείο   Δευτέρα έως Παρασκευή    17.00 19.30 

 από  14 Μαΐου   έως   21  Μαΐου 2012.

  Όλες οι αιτήσεις  γίνονται  στο γραφείο του Σωματείου.                                                  

                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                           Μεταξάς  Γεώργιος

        Δικαιολογητικά:

1.   Φωτοτυπία του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.(μόνο με κλειδιά)

2.   Παράβολο (διπλότυπο) 6. υπέρ Ελληνικού  Δημοσίου                                                        Παράβολο υπέρ ΕΟΤ, ποσού 6, για θεώρηση τιμοκαταλόγων.

3.   Για την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων& Διαμερισμάτων Κεφαλληνίας&Ιθάκης,  6   ανά δωμάτιο.

     (Alpha Bank - αριθ. Λογ. 683-002320.002438  ).

4.   Αίτηση Δήλωση τιμών (παρέχεται από το γραφείο).

Ετήσια συμμετοχή  στο Σωματείο 10.