28  ΜΑΙΟΥ 2011

Προς: Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 Κο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Θέμα: Εξαίρεση κλάδου Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων

 από τον Νέο Επενδυτικό Νόμο.

Κύριε Υπουργέ

  Μετά τις συνεχείς προσπάθειές μας από τις 15/10/2010 μέχρι και σήμερα που επικοινωνούμε μαζί σας με την παρούσα επιστολή μας για να έχουμε συνάντηση για το μείζον ζήτημα της εξαίρεσής μας από το σχέδιο νόμου για την Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή, σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε την απόφαση σας και να εντάξετε τον κλάδο μας στον επενδυτικό νόμο για τους παρακάτω λόγους..