ΑΘΗΝΑ 28-1-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1084

 

Προς: Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

κύριο Νικητιάδη Γεώργιο.

Θέμα: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Πράσινο Τουρισμό.

Κύριε Υπουργέ

  Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή μας προκειμένου να δώσετε παράταση έως το τέλος Μαρτίου για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πράσινος Τουρισμός.

Σας ενημερώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο από εμάς όσο και από τις διαχειριστικές αρχές και τα επιμελητήρια προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά ο χρόνος που απομένει έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων δεν επαρκεί.

Για αυτό σας παρακαλούμε να δώσετε παράταση έως το τέλος Μαρτίου προκειμένου να ενταχτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Αναμένοντας τη θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας, διατελούμε.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ