RENT    ROOMS   APARTMENTS IN KEFALONIA 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

Αιτήματα Σωματείου

 

 

                        Ανακοίνωση 2 Φεβρουαρίου 2017

 Προς μέλη του σωματείου 

Ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων.

 ΄΄ ΟΙ  ΠΡΟΝΝΟΙ ΄΄

Εκτύπωσε την παρακάτω πινακίδα που σας αναλογεί και Αναρτήσετε στο κατάλυμα σας

                                                                                                         

                                                                

                                                                                           ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  2 Φεβρουαρίου 2017

 

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΟΕΕΔΔΚΙ

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΕΕΔΔΚΙ ΓΙΑ ΣΉΜΑΝΣΗ POS

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι από  την 01/02/2017 ημέρα Τετάρτη και βάσει  του Άρθρου 66 του Ν.4446/2016, όσοι έχετε συναλλαγές με κοινό, πρέπει εάν δεν διαθέτετε συσκευή POS, να αναρτήσετε το πρώτο συνημμένο κείμενο σε εμφανές σημείο στην επιχείρησή σας.

Εάν όμως διαθέτετε POS, θα πρέπει να αναρτήσετε το δεύτερο συνημμένο κείμενο και αυτό σε εμφανές σημείο στην επιχείρηση σας.

 

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΙΣΣΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ                               ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ   

................................................................

........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 

                                                                                     Πορος      24   Μαιου    2017

                                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ  2017

  

Το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων

ΟΙ ΠΡΟΝΝΟΙ   

Ανακοινοσει

Αρχίζει  η διαδικασία συμπλήρωσης τις Αιτήσεις

  για την Έκδοση Τιμοκαταλόγων του έτους  2017 

Θα σας ενημερώσουμε  εντός της εβδομάδας την ημερομηνία  και τις ώρες λειτουργίας του γραφείου μας  .

 Παρακαλώ συγκεντρώστε τα παρακάτω έγραφα

 Δικαιολογητικά:

   Φωτοτυπία του ειδικού σήματος λειτουργίας του ε.ο.τ.(μόνο με κλειδιά)

      20  ευρώ για την ομοσπονδία επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων  και 3 ευρώ ανά πόρτα, Θα πάρετε το Παράβολα υπέρ ΟΕΕΔΔΚΙ στον λογαριασμό που διατηρεί στην τράπεζα  ALPHA BANK.

 10 Ευρώ   συμμετοχή για το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων και 10  Ευρώ   για το Ιντερνέτ στο γραφείο μας στον Πόρο .

                                                                   .............................................................

 

             Για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το Σωματείο Ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων 

 ΟΙ Προννοι σας εύχεται  Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία ευτυχία ευημερία για κάθε μέρα του χρόνου . Γ Μεταξας

 

                                                                      30 / 12  / 2017 

 

                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.:2103332644 e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου

Την 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016. Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου το άρθρο αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018.

                                                                          

                                        30 / 12  / 2017

                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    2

              Από  την Ομοσπονδία ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων Κεφαλονιά & Ιθάκης

                     

                                       Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα και Χρόνια Πολλά.

Σε επικοινωνία που είχε η Συνομοσπονδία μας  (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε)  με το τμήμα νομοθετικού του Υπουργείου Τουρισμού, υπάρχει διαβεβαίωση ότι η απόφαση για την ετήσια παράταση των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας των καταλυμάτων του κλάδου μας (για 31-12-2018) έχει υπογραφεί από την Υπουργό και έχει δρομολογηθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για την έκδοση της σε ΦΕΚ.
Εντός των επόμενων ημερών, θα σας σταλεί ενημέρωση μόλις δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Η  παράταση αφορά την κάτωθι παράγραφο του ΦΕΚ 69Β 16-1-2015 (Τροποποίηση της υπ αριθ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών


4.3. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) επιχειρήσεων
ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί βάσει προϊσχύοντος συστή−
ματος κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την
31−12−2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι επιχει−
ρήσεις ΕΕΔΔ υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό
κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης και να έχουν εφοδιαστεί με ΕΣΛ εκδοθέν
βάσει του ανωτέρω πιστοποιητικού κατάταξης.


Η προαναφερθείσα ημερομηνία αλλάζει και γίνεται έως 31-12-2018.

 

Τα παραπάνω αφορούν όσους επιχειρηματίες ήθελαν να εκδώσουν Νέο Πιστοποιητικό Κατάταξης γιατί όπως σας έχουμε ενημερώσει και σύμφωνα με τον Νόμο 4442/2016  - ΦΕΚ Α230/7.12.2016 Άρθρο 45:

 

 Η Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγοριοποίηση με Σύστημα Κλειδιών είναι Προαιρετική

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, η  Σ.Ε.Τ.Κ.Ε  σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες όλης της Χώρας έχει προτείνει μια νέα ολοκληρωμένη κλίμακα Κατηγοριοποίησης από το 1 έως τα 5 κλειδιά και την θέσπιση νέων κριτηρίων Μοριοδότησης , Αντικειμενικών και Ουσιαστικών , τα οποία θα διασφαλίζουν τόσο την ποιοτική αναβάθμιση όσο και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των καταλυμάτων μας .

 

Τέλος έχει προτείνει την αλλαγή του Ενδιάμεσου Φορέα Πιστοποίησης , την μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο καθώς και των Εταιριών Πιστοποίησης και Ελέγχου δια μέσω αυτού, και την μείωση του κόστους που η Πιστοποίηση αυτή συνεπάγεται.

 

Συναδελφικά με τις καλύτερες ευχές μου για ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος ..

 

 

..........................................

2   /   2  /2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το μπλοκ με κωδικό 235γ που αφορά το

"ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4389/2016"

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Αρθρο     120

Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου

   Φόρος διαμονής

 

α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερί-

πτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου

1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), ως ακολούθως:

1-2 αστέρων 0,50 ευρώ

3 αστέρων 1,50 ευρώ

4 αστέρων 3,00 ευρώ

5 αστέρων 4,00 ευρώ

 ............................................................................................

                                                                               8   /   5  /2018

Το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων

ΟΙ ΠΡΟΝΝΟΙ   

Ανακοίνωση

Αρχίζει  η διαδικασία συμπλήρωσης τις Αιτήσεις

  για την Έκδοση Τιμοκαταλόγων του έτους  2018 

 Παρακαλώ συγκεντρώστε τα παρακάτω έγραφα

 Δικαιολογητικά:

   Φωτοτυπία του ειδικού σήματος λειτουργίας του ε.ο.τ.(μόνο με κλειδιά)

      20  ευρώ για την ομοσπονδία επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων  και 4 ευρώ ανά πόρτα,

Παράβολα υπέρ ΟΕΕΔΔΚΙ στον λογαριασμό που διατηρεί στην τράπεζα  ALPHA BANK.

 10 Ευρώ   συμμετοχή για το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων 

και 10  Ευρώ   για το Ιντερνέτ στο γραφείο μας   στον Πόρο 

ώρες λειτουργίας του γραφείου μας 6 έως 7 μμ   

την Δευτέρα 14 έως 18  Μαΐου.  

.........................................................................

7   /   6  /2018

 

                                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα για τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 "για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 ΕΚ", ο οποίος θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και όλες οι επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) καλούνται να έχουν ήδη εκκινήσει τη διαδικασία συμμόρφωσης προς το περιεχόμενό του.     Κλπ

 Ωστόσο, η συμμόρφωση στο περιεχόμενο του νέου Κανονισμού είναι για όλους μας υποχρεωτική. Για το λόγο αυτό και επειδή το πλαίσιο συμμόρφωσης που προβλέπει ο Κανονισμός είναι αρκετά αόριστο, κατόπιν επεξεργασίας από το νομικό μας τμήμα, σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω ενδεικτικές οδηγίες συμμόρφωσης:

 Θα πρέπει οι επιχειρηματίες να τηρούν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το χειρισμό των στοιχείων των πιστωτικών καρτών, μέσω των οποίων οι πελάτες πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους.

 

 Θα πρέπει, στην ιστοσελίδα προβολής του καταλύματός τους, οι επιχειρηματίες να αναφέρουν ρητώς ότι τηρούν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, βάσει του νέου Κανονισμού.

 Θα πρέπει σε όλα τα έντυπα που συμπληρώνουν οι επισκέπτες είτε στον χώρο υποδοχής του καταλύματος είτε ηλεκτρονικά να αναφέρεται ρητώς ότι τηρείται από το κατάλυμα η ''Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων'', βάσει του νέου Κανονισμού.

 Θα πρέπει ο επιχειρηματίας, κατά την συλλογή προσωπικών στοιχείων, να δεσμεύεται, μέσω της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι δε διαρρέει τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται σε τρίτους.

 Θα πρέπει ο επιχειρηματίας να δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για να αποστείλει ακόμα και στους ίδιους τους κατόχους τους ενημερωτικό υλικό (newsletters κλπ) ή άλλου είδους πληροφορίες, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

 

Επίσης, πολύ σημαντικό θεωρείται οι επιχειρήσεις να έχουν εκκινήσει τις παραπάνω διαδικασίες συμμόρφωσης στο περιεχόμενο του Κανονισμού, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του την 25η Μαΐου 2018, ώστε τουλάχιστον να έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Σας εφιστούμε την προσοχή στο μεγάλο ύψος των προστίμων που έρχονται ως συνέπεια της μη τήρησης των όρων του Κανονισμού, με την επιφύλαξη κάποιας πιο ευνοϊκής αντιμετώπισης προς τις επιχειρήσεις του κλάδου μας, οι οποίες θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές, απασχολούν δηλαδή λιγότερους από 50 ή λιγότερους από 10 εργαζόμενους αντιστοίχως.

Συμπερασματικά, είναι επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης των επιχειρήσεων ως προς τα βασικά θέματα του Κανονισμού με οποιονδήποτε τρόπο (μέσω του Διαδικτύου, μέσω συμβουλών από λογιστές-νομικούς κλπ.)

Τέλος, παρακαλούμε όπως προωθήσετε την εν λόγω ενημέρωση στο Σωματειο  σας προκειμένου να λάβετε εκ νέου ενημέρωση.

  Σ Ε Δ Δ  ''ΟΙ ΠΡΟΝΝΟΙ''

 

                                                               ....................................................

                                                                               21   /   6  /2018

 

     

 

Προς: Ομοσπονδίες Μέλη της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.

Θέμα: Διατάξεις του Νέου Καταστατικού της ΣΕΤΚΕ που αφορούν τις Ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία.

_____________________________________________________________________

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 10-5-2018 αποστολής σε εσάς του Νέου Καταστατικού της ΣΕΤΚΕ συνοδευόμενου από ένα σύντομο σημείωμα με την προτροπή να εκκινήσετε τη διαδικασία εναρμόνισης των καταστατικών σας με αυτό της ΣΕΤΚΕ, εφιστούμε την προσοχή σας στα κάτωθι:

Καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2, τα μέλη της Συνομοσπονδίας, ήτοι οι Ομοσπονδίες της, υποχρεούνται "να τηρούν το καταστατικό της Συνομοσπονδίας και να εναρμονίζουν τα καταστατικά τους με το περιεχόμενό του''. Επομένως, οφείλετε να μελετήσετε το νέο Καταστατικό της ΣΕΤΚΕ και να προβείτε στις νόμιμες διαδικασίες ώστε τα καταστατικά σας να συμφωνούν με το περιεχόμενο του νέου Καταστατικού της ΣΕΤΚΕ.

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 8 παρ. 4 του νέου Καταστατικού της ΣΕΤΚΕ, πρέπει να υποβάλετε κάθε χρόνο τουλάχιστον 2 μήνες πριν από το τακτικό συνέδριο της ΣΕΤΚΕ που διεξάγει αρχαιρεσίες, βεβαίωση για την αριθμητική δύναμή σας αναλυτικά, ήτοι πόσα και ποια πρωτοβάθμια σωματεία έχετε ως μέλη, πόσα μέλη έχει κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο σας και πόσα από αυτά τα μέλη ψήφισαν κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου.

Όσον αφορά, δε, τη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, τόσο εσείς όσο και τα πρωτοβάθμια σωματεία σας, είστε υποχρεωμένοι να κάνετε αίτηση για το διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος θα διασφαλίσει την νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας. Στην περίπτωση όπου δεν παρίσταται δικαστικός

αντιπρόσωπος, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΣΕΤΚΕ, η Συνομοσπονδία και η Ομοσπονδία στην οποία ανήκει το πρωτοβάθμιο σωματείο υποχρεούνται να μην αναγνωρίζουν ως έγκυρο το πρακτικό των αρχαιρεσιών του πρωτοβάθμιου σωματείου. Παρόλ' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 εδ. γ' του νέου καταστατικού της Συνομοσπονδίας, ''η υποχρέωση παρουσίας του δικαστικού αντιπροσώπου δεν ισχύει όταν το πρωτοβάθμιο σωματείο έχει κάτω των 50 εγγεγραμμένων μελών στο μητρώο του και στην έδρα του δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο, ωστόσο δεν υπολογίζεται για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας προς την ΣΕΤΚΕ.''

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή οφείλετε να δείξετε στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου έχετε δικαίωμα να εκλέξετε τους Αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών σας για την ΣΕΤΚΕ. Bάσει του άρθρου 12 παρ. 4δ του Καταστατικού της ΣΕΤΚΕ, οι Ομοσπονδίες υποχρεούνται να διενεργήσουν αρχαιρεσίες για ανάδειξη Αντιπροσώπων για τη ΣΕΤΚΕ οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός έξι (6) μηνών πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για τα όργανα διοίκησης της Συνομοσπονδίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ. 4, οι Ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες, εντός τριάντα (30) ημερών κατόπιν των αρχαιρεσιών τους, να αποστείλουν στην ΣΕΤΚΕ τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αναλυτικά αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο του άρθρου 12 του Καταστατικού της ΣΕΤΚΕ. Σε περίπτωση που μια Ομοσπονδία δεν νομιμοποιηθεί, δε θα συμμετάσχει στις αρχαιρεσίες του τριτοβάθμιου οργάνου. Ειδικότερα, για την πλήρωση των όρων νομιμοποίησης μιας Ομοσπονδίας για συμμετοχή στις εκλογές της Συνομοσπονδίας, πρέπει να μελετήσετε διεξοδικά τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του νέου Καταστατικού της ΣΕΤΚΕ.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

................................................................................................

                                        22   /   6  /2018

                                       

Αργοστόλι , 21/06/2018

                                                                               Αρ. Πρωτ: 1348

 

Προς:   Δήμαρχο Κεφαλονιάς  κ. Αλέξανδρο Παρίση

Κοιν:    Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταύρο Γεράσιμο Αλυσανδράτο                                 

            &  κκ. Δημοτικούς Συμβούλους  

 

ΘΕΜΑ: Οικοδομικές Εργασίες κατά την Θερινή Περίοδο.

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Κυρία ,Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Σε ένα ταξιδιωτικό προορισμό όπως το νησί μας ο Τουρισμός και οι Υπηρεσίες του αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων του στηρίζοντας την τοπική κοινωνία.

Κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει να θέτει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την ομαλή συνύπαρξη των επιχειρήσεων και όλων των κλάδων που δραστηριοποιούνται στο νησί και κάθε επαγγελματίας οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει .

Το τελευταίο διάστημα η Ομοσπονδία μας γίνεται δέκτης παραπόνων και έντονων διαμαρτυριών από Συλλόγους Ενοικιαζομένων Δωματίων διαφόρων γεωγραφικών περιοχών του νησιού, που εκπροσωπούν επιχειρήσεις που βλάπτονται οικονομικά από Εργασίες Βαρέας Όχλησης  (εκσκαφές ,καλουπώματα, βαρέα οχήματα που μεταφέρουν οικοδομικά υλικά) σε περιοχές εντός και εκτός οικισμών.

Οι αντιδράσεις των επισκεπτών αποτυπώνονται είτε με την αλλαγή του καταλύματος που διαμένουν , είτε με τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο. Θεωρούμε ότι ο στόχος όλων μας είναι η βελτίωση της ποιότητας που παρέχουμε στον επισκέπτη μας μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ησυχία και η ηρεμία που το νησί μας προσφέρει.

Για τούτο ζητούμε την παρέμβαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας και την απόφαση του στην επόμενη Συνεδρίαση σας, για την παύση των Οικοδομικών Εργασιών κατά την θερινή περίοδο.

Σας επισυνάπτουμε τις επιστολές των Συλλόγων Μελών μας που αφορούν τα παραπάνω, τις οποίες και συνυπογράφουμε.

 

Με εκτίμηση .

Για το Δ.Σ

 

ο Πρόεδρος                                       ο Γεν.Γραμ.

 

 

                   Ατσάρος Δημήτριος                              Μουρελάτος Σπυρίδων

..............................................................................

Σωματείο ενοικιαζομένων δωματίων  &  Διαμερισμάτων                                      Οι Πρόννοι

  

                                                                

Πόρος  18/6/2018

Αρ/πρ/ 18 Κ Π 2018

Προς την

 Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης .

Το σωματείο ενοικιαζόμενων δωματίων ΟΙ Πρόννοι γίνεται καθημερινά δέκτης παραπόνων από επιχειρηματίες συναδέλφους που βλάπτονται οικονομικά από εργασίες βαρέας όχλησης που εκτελούνται  από οικοδομή συνορεύουσα με τα καταλύματα τους.

Συγκεκριμένα έγινε αναφορά για το θόρυβο που δημιουργείται από εργασίες πολύ νωρίς το πρωί .

Τα προβλήματα στον περιβάλλοντα της οικοδομής χώρο που δυσχεραίνουν την ασφαλή πρόσβαση πεζών κι οχημάτων, προς τα τουριστικά τους καταλύματα .

Τις ολέθριες οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις τους από ακυρώσεις. Επειδή ήδη η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και κρίνεται η οικονομική ύπαρξη των εν λόγω επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε όπως  μεριμνήσετε ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα αυτό.

 

Με εκτίμηση

 Η Πρόεδρος  Μ. Βαβάση  & Δ.Σ  Οι Πρόννοι

 

 ................................................

 

Προς την

Ομοσπονδία Καταλυμάτων Κεφαλονιάς - Ιθάκης                                                                                  

                                                                                                                   Ληξούρι 14/06/2018

Μετά από αρκετές οχλήσεις στο Σύλλογο μας από συναδέλφους που ταλαιπωρούνται εν μέσω τουριστικής περιόδου,από οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιούνται δίπλα από τα καταλύματα τους,με αποτέλεσμα να υπάρχουν αποχωρήσεις με οικονομική βλάβη αλλά και παράπονα και κακές βαθμολογήσεις,απευθυνόμαστε στην Ομοσπονδία,ώστε να ζητήσουμε από κοινού την εξεύρεση λύσεων με τη Δημοτική Αρχή,όπως έχει συμβεί και σε άλλα νησιά.

Έχουμε κουραστεί να καταγράφουμε κατ` επανάληψη προβλήματα και κρίνουμε ότι είναι άμεση ανάγκη για αυτή τη χώρα να ερμηνεύσουμε σωστά την έννοια του εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος, τον επαναπροσδιορισμό του νομοθετικού πλαισίου και ταυτόχρονα την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και γενικότερα την επανατοποθέτησή του στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες.

Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι οι τουριστικοί οργανισμοί του εξωτερικού, στα συμβόλαια που συνάπτουν με τα ξενοδοχεία και καταλύματα, μεταξύ των άλλων όρων, θέτουν κι εκείνο της μη ύπαρξης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή, γεγονός που φέρνει τους ξενοδόχους και καταλυματίες σε δύσκολη θέση, μιας και δεν εξαρτάται από αυτούς κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο που να τους προστατεύει στην περίπτωση αυτή. Επιπλέον δε, επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις όταν οι πελάτες διαμαρτύρονται για κάθε είδους οχλήσεις, όπως προκύπτει από τον Πίνακα της Φρανκφούρτης και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις,και

συγκεκριμένα προτείνουμε:

  1. Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στο ωράριο κοινής ησυχίας
  2. Θέσπιση ειδικού κανονιστικού πλαισίου

3.   Παραχώρηση αρμοδιοτήτων στην Δημοτική και Περιφερειακή  Αρχή, ώστε να προσδιορίζουν τα είδη των εργασιών που μπορούν να πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο.

 

Επειδή ήδη η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και κρίνονται τα συμφέροντα των επιχειρήσεών μας, παρακαλούμε πολύ όπως εξετάσετε το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Θεωρούμε απαραίτητο να ληφθεί μία ανάλογη απόφαση και από το Δήμο Κεφαλονιάς,ώστε να υπάρξει παύση οικοδομικών εργασιών κατά τους μήνες Ιούνιο μέχρι και Σεπτέμβριο,δίπλα σε ξενοδοχεία και καταλύματα

Σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί σε νησιά που κατέχουν τις πρώτες θέσεις στις αφίξεις τουριστών όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Με εκτίμηση,

Για το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων-Διαμερισμάτων Παλικής

Η πρόεδρος                                  Ο Γεν.Γραμματέας

Ατσάρου Κατερίνα                            Λιβιεράτος Μάκης

                                                       

 

......................................................................................

                                               2   Αυγουστου 2018

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕΤΚΕ: ΝΕΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 1-5 ΚΛΕΙΔΙΑ

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών

Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος για την νέα, αναβαθμισμένη κατάταξη

σε κατηγορίες από 1- 5 κλειδιά για τα τουριστικά καταλύματα.

Η νέα κατηγοριοποίηση που διαμορφώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, σε

συνέχεια των προτάσεων που είχε καταθέσει η ΣΕΤΚΕ, αφορά μια

ολοκληρωμένη κλίμακα, αφού η προηγούμενη παρουσίαζε σημαντικές

ελλείψεις.

Η κατηγορία των 5 κλειδιών πληροί συγκεκριμένα ποιοτικά πρότυπα και

προδιαγραφές και θα εκπροσωπεί τα πολυτελή τουριστικά καταλύματα, τα

οποία θα προσφέρουν εξειδικευμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες

προς τους επισκέπτες τους.

Η ΣΕΤΚΕ χαιρετίζει τη θέσπιση της νέας, αναβαθμισμένης

κατηγοριοποίησης, η οποία αποτυπώνει πληρέστερα την εικόνα του

κλάδου και ευχαριστεί και δημόσια την υπουργό Τουρισμού, κα. Έλενα

Κουντουρά, δίχως την στήριξη της οποίας η νέα αυτή κατηγοριοποίηση θα

είχε παραμείνει κενό γράμμα.

Η Συνομοσπονδία διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να αναλαμβάνει

πρωτοβουλίες, να διαμορφώνει προτάσεις και να προωθεί με κάθε τρόπο

την αναβάθμιση και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν τα

τουριστικά καταλύματα, κάτι που αποτελεί μονόδρομο για την ποιοτική

αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας.

 

                                                                                              13 / 10  / 2018

                                                          Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων Οι Πρόννοι                    .   .. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστημα του Πόρου 

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξήχθη σήμερα το πρωϊ η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., στο Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων Οι Πρόννοι με τους επαγγελματίες της περιοχής να στηρίζουν την προσπάθεια που ξεκίνησε η Μαργαρίτα Βαβάση για μία δυναμική και ουσιαστική εκπροσώπηση με στόχο πάντα την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής του Πόρου.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστημα του Πόρου παρουσία και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Καταλυμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Δημήτρη Ατσάρου.

Αρκετοί επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο χώρο του τουρισμού έδωσαν το παρών και ψήφισαν για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής αλλά και για τον Αντιπρόσωπο του Σωματείου στην Ομοσπονδία.

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ήταν Μαργαρίτα Βαβάση, Χαράλαμπος Άννινος, Παναγιώτης Καμπίτσης, Αθανασία Μαρκάτου, Γεώργιος Μενεγάτος και Γιώργος Τζαμαρίας με την Μαργαρίτα Βαβάση να επανεκλέγεται Πρόεδρος στο Σωματείο με 17 ψήφους.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 19 μέλη του Σωματείου ενώ κατά τη διαδικασία της διαλογής δεν βρέθηκαν άκυρα ή λευκά.

Συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Μαργαρίτα Βαβάση 17, Χαράλαμπος Άννινος 11, Αθανασία Μαρκάτου 11, Γεώργιος Μενεγάτος 9 και Γιώργος Τζαμαρίας 9. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι υποψήφιοι ήταν τρεις και έλαβαν: Ανδρέας Πετράτος 15, Σπυρίδων Άννινος 11 και Σπυρίδων Τζαμαρίας 9. Τέλος για την Ομοσπονδία οι υποψήφιοι ήταν πάλι τρεις και έλαβαν: Μαργαρίτα Βαβάση 16, Αθανασία Μαρκάτου 12 και Γεώργιος Μενεγάτος 7.

  pygi .... Portoni .gr