RENT    ROOMS   APARTMENTS IN KEFALONIA 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

Αιτήματα Σωματείου

 

 

                        Ανακοίνωση 2 Φεβρουαρίου 2017

 Προς μέλη του σωματείου 

Ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων.

 ΄΄ ΟΙ  ΠΡΟΝΝΟΙ ΄΄

Εκτύπωσε την παρακάτω πινακίδα που σας αναλογεί και Αναρτήσετε στο κατάλυμα σας

                                                                                                         

                                                                

                                                                                           ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  2 Φεβρουαρίου 2017

 

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΟΕΕΔΔΚΙ

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΕΕΔΔΚΙ ΓΙΑ ΣΉΜΑΝΣΗ POS

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι από  την 01/02/2017 ημέρα Τετάρτη και βάσει  του Άρθρου 66 του Ν.4446/2016, όσοι έχετε συναλλαγές με κοινό, πρέπει εάν δεν διαθέτετε συσκευή POS, να αναρτήσετε το πρώτο συνημμένο κείμενο σε εμφανές σημείο στην επιχείρησή σας.

Εάν όμως διαθέτετε POS, θα πρέπει να αναρτήσετε το δεύτερο συνημμένο κείμενο και αυτό σε εμφανές σημείο στην επιχείρηση σας.

 

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΙΣΣΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ                               ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ   

................................................................

........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 

                                                                                     Πορος      24   Μαιου    2017

                                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ  2017

  

Το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων

ΟΙ ΠΡΟΝΝΟΙ   

Ανακοινοσει

Αρχίζει  η διαδικασία συμπλήρωσης τις Αιτήσεις

  για την Έκδοση Τιμοκαταλόγων του έτους  2017 

Θα σας ενημερώσουμε  εντός της εβδομάδας την ημερομηνία  και τις ώρες λειτουργίας του γραφείου μας  .

 Παρακαλώ συγκεντρώστε τα παρακάτω έγραφα

 Δικαιολογητικά:

   Φωτοτυπία του ειδικού σήματος λειτουργίας του ε.ο.τ.(μόνο με κλειδιά)

      20  ευρώ για την ομοσπονδία επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων  και 3 ευρώ ανά πόρτα, Θα πάρετε το Παράβολα υπέρ ΟΕΕΔΔΚΙ στον λογαριασμό που διατηρεί στην τράπεζα  ALPHA BANK.

 10 Ευρώ   συμμετοχή για το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων και 10  Ευρώ   για το Ιντερνέτ στο γραφείο μας στον Πόρο .

                                                                   .............................................................

 

             Για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το Σωματείο Ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων 

 ΟΙ Προννοι σας εύχεται  Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία ευτυχία ευημερία για κάθε μέρα του χρόνου . Γ Μεταξας

 

                                                                      30 / 12  / 2017 

 

                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.:2103332644 e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου

Την 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016. Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου το άρθρο αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018.

                                                                          

                                        30 / 12  / 2017

                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    2

              Από  την Ομοσπονδία ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων Κεφαλονιά & Ιθάκης

                     

                                       Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα και Χρόνια Πολλά.

Σε επικοινωνία που είχε η Συνομοσπονδία μας  (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε)  με το τμήμα νομοθετικού του Υπουργείου Τουρισμού, υπάρχει διαβεβαίωση ότι η απόφαση για την ετήσια παράταση των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας των καταλυμάτων του κλάδου μας (για 31-12-2018) έχει υπογραφεί από την Υπουργό και έχει δρομολογηθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για την έκδοση της σε ΦΕΚ.
Εντός των επόμενων ημερών, θα σας σταλεί ενημέρωση μόλις δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Η  παράταση αφορά την κάτωθι παράγραφο του ΦΕΚ 69Β 16-1-2015 (Τροποποίηση της υπ αριθ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών


4.3. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) επιχειρήσεων
ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί βάσει προϊσχύοντος συστή−
ματος κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την
31−12−2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι επιχει−
ρήσεις ΕΕΔΔ υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό
κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης και να έχουν εφοδιαστεί με ΕΣΛ εκδοθέν
βάσει του ανωτέρω πιστοποιητικού κατάταξης.


Η προαναφερθείσα ημερομηνία αλλάζει και γίνεται έως 31-12-2018.

 

Τα παραπάνω αφορούν όσους επιχειρηματίες ήθελαν να εκδώσουν Νέο Πιστοποιητικό Κατάταξης γιατί όπως σας έχουμε ενημερώσει και σύμφωνα με τον Νόμο 4442/2016  - ΦΕΚ Α230/7.12.2016 Άρθρο 45:

 

 Η Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγοριοποίηση με Σύστημα Κλειδιών είναι Προαιρετική

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, η  Σ.Ε.Τ.Κ.Ε  σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες όλης της Χώρας έχει προτείνει μια νέα ολοκληρωμένη κλίμακα Κατηγοριοποίησης από το 1 έως τα 5 κλειδιά και την θέσπιση νέων κριτηρίων Μοριοδότησης , Αντικειμενικών και Ουσιαστικών , τα οποία θα διασφαλίζουν τόσο την ποιοτική αναβάθμιση όσο και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των καταλυμάτων μας .

 

Τέλος έχει προτείνει την αλλαγή του Ενδιάμεσου Φορέα Πιστοποίησης , την μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο καθώς και των Εταιριών Πιστοποίησης και Ελέγχου δια μέσω αυτού, και την μείωση του κόστους που η Πιστοποίηση αυτή συνεπάγεται.

 

Συναδελφικά με τις καλύτερες ευχές μου για ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος ..

 

 

..........................................

2   /   2  /2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το μπλοκ με κωδικό 235γ που αφορά το

"ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4389/2016"

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Αρθρο     120

Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου

   Φόρος διαμονής

 

α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερί-

πτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου

1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), ως ακολούθως:

1-2 αστέρων 0,50 ευρώ

3 αστέρων 1,50 ευρώ

4 αστέρων 3,00 ευρώ

5 αστέρων 4,00 ευρώ

 ............................................................................................

                                                                               8   /   5  /2018

Το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων

ΟΙ ΠΡΟΝΝΟΙ   

Ανακοίνωση

Αρχίζει  η διαδικασία συμπλήρωσης τις Αιτήσεις

  για την Έκδοση Τιμοκαταλόγων του έτους  2018 

 Παρακαλώ συγκεντρώστε τα παρακάτω έγραφα

 Δικαιολογητικά:

   Φωτοτυπία του ειδικού σήματος λειτουργίας του ε.ο.τ.(μόνο με κλειδιά)

      20  ευρώ για την ομοσπονδία επιχειρηματιών ενοικιαζομένων δωματίων  και 3 ευρώ ανά πόρτα,

Παράβολα υπέρ ΟΕΕΔΔΚΙ στον λογαριασμό που διατηρεί στην τράπεζα  ALPHA BANK.

 10 Ευρώ   συμμετοχή για το Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων 

και 10  Ευρώ   για το Ιντερνέτ στο γραφείο μας   στον Πόρο 

ώρες λειτουργίας του γραφείου μας 6 έως 7 μμ   

την Δευτέρα 14 έως 18  Μαΐου.