ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Χ. Μεγδάνη 6 - 501 00 Κοζάνη
Τηλ. 0461/34949 καί 36050  Fax. 0461/40026

e-mail: imsk@otenet.gr καί imsk@kozani.teikoz.gr