Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Τ Ο Π Ι Κ Ο Υ     Ρ Α Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ι Κ Ο Υ

   Σ Τ Α Θ Μ Ο Υ    Τ Η Σ    Ι Ε Ρ Α Σ      Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Η Σ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ρ/Σ Ιεράς Μητροπόλεως: 105,2 ΡΜ

Διεύθυνση: Λόφος Ευαγγελιστρίας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520.26416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Επιστροφή
7,00 π.μ
Όρθρος Θεία Λειτουργία
10,00 .
Θεία Ευχαριστία
10.15
Αγιολόγιο
11,00
Βυζαντινό Ψαλτήρι από τον κ.Κατσούλα
11,30

Πνευματικές προσωπικότητες του ΝοέληνικούΔαιφωτισμού από τον κ Γ.Καζά

12,00
Ειδήσεις
12,30
Αρχονταρίκι από τον κ. Διγένη Μαλτέζο
1,00
Δημοτικά Τραγούδια
1,30
Με λογισμό και όνειρο από την κ. Αντωνέλου
2,30
Βήματα στην Ελλάδα από τον π.Κων/νο Στρατηγόπουλο
3,00
Θ Ώρα Spot
3,30
Ποικίλα Θέματα
4,00
Βυζ.Μουσ. Απάνθισμα από τον π. Γ.Ντινόπουλο
4,30
Η πίστη μας από την κα Χρ.Κατσίγιαννη
5,00
Αγιολόγιο -Spot
6,00
Ακολουθία Εσπερινού
6,30
Ειδήσεις
7,00
Αγιος Ανδρέας από τον κ Ευάγγελο Βρέλλο
7,30
Θαυματουργικές Εικόνες από την κα Π.Κρατημένου
8,00
Η σημερινή αποστολική και Ευαγγελική Περικοπή από τον Αρχ. Κων.Παπανικολάου
8,30
Ιλαρώς Διαπλεόμενον ωκεανών από τον κ Γ. Μπήτρο
9,00
Πνευμαικές Φιλοξενίες
9,30
Ειδήσεις
9,45
Ακολουθία Αποδείπνου
10,30
Προς ύπνον απιόντες από τον Θεοφ.Επισ.Ελευσίνος κ. Ιερόθεο
11,00
Σύνδεση με τον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑπιστροφή
7,00 π.μ
Όρθρος Θεία Λειτουργία
10,00 .
Θεία Ευχαριστία
10.15
Αγιολόγιο
11,00
Βυζαντινό Ψαλτήρι από τον κ.Κατσούλα
11,30

Πνευματικές προσωπικότητες του ΝοέληνικούΔαιφωτισμού από τον κ Γ.Καζά

12,00
Ειδήσεις
12,30
Αρχονταρίκι από τον κ. Διγένη Μαλτέζο
1,00
Δημοτικά Τραγούδια
1,30
Με λογισμό και όνειρο από την κ. Αντωνέλου
2,30
Βήματα στην Ελλάδα από τον π.Κων/νο Στρατηγόπουλο
3,00
Θ Ώρα Spot
3,30
Ποικίλα Θέματα
4,00
Βυζ.Μουσ. Απάνθισμα από τον π. Γ.Ντινόπουλο
4,30
Η πίστη μας από την κα Χρ.Κατσίγιαννη
5,00
Αγιολόγιο -Spot
6,00
Ακολουθία Εσπερινού
6,30
Ειδήσεις
7,00
Αγιος Ανδρέας από τον κ Ευάγγελο Βρέλλο
7,30
Θαυματουργικές Εικόνες από την κα Π.Κρατημένου
8,00
Η σημερινή αποστολική και Ευαγγελική Περικοπή από τον Αρχ. Κων.Παπανικολάου
8,30
Ιλαρώς Διαπλεόμενον ωκεανών από τον κ Γ. Μπήτρο
9,00
Πνευμαικές Φιλοξενίες
9,30
Ειδήσεις
9,45
Ακολουθία Αποδείπνου
10,30
Προς ύπνον απιόντες από τον Θεοφ.Επισ.Ελευσίνος κ. Ιερόθεο
11,00
Σύνδεση με τον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

 

 

ΤΡΙΤΗπιστροφή
7,00 π.μ
Όρθρος Θεία Λειτουργία
10,00 .
Θεία Ευχαριστία
10.15
Αγιολόγιο
11,00
Βυζαντινό Ψαλτήρι από τον κ.Κατσούλα
11,30

Πνευματικές προσωπικότητες του ΝοέληνικούΔαιφωτισμού από τον κ Γ.Καζά

12,00
Ειδήσεις
12,30
Αρχονταρίκι από τον κ. Διγένη Μαλτέζο
1,00
Δημοτικά Τραγούδια
1,30
Με λογισμό και όνειρο από την κ. Αντωνέλου
2,30
Βήματα στην Ελλάδα από τον π.Κων/νο Στρατηγόπουλο
3,00
Θ Ώρα Spot
3,30
Ποικίλα Θέματα
4,00
Βυζ.Μουσ. Απάνθισμα από τον π. Γ.Ντινόπουλο
4,30
Η πίστη μας από την κα Χρ.Κατσίγιαννη
5,00
Αγιολόγιο -Spot
6,00
Ακολουθία Εσπερινού
6,30
Ειδήσεις
7,00
Αγιος Ανδρέας από τον κ Ευάγγελο Βρέλλο
7,30
Θαυματουργικές Εικόνες από την κα Π.Κρατημένου
8,00
Η σημερινή αποστολική και Ευαγγελική Περικοπή από τον Αρχ. Κων.Παπανικολάου
8,30
Ιλαρώς Διαπλεόμενον ωκεανών από τον κ Γ. Μπήτρο
9,00
Πνευμαικές Φιλοξενίες
9,30
Ειδήσεις
9,45
Ακολουθία Αποδείπνου
10,30
Προς ύπνον απιόντες από τον Θεοφ.Επισ.Ελευσίνος κ. Ιερόθεο
11,00
Σύνδεση με τον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗπιστροφή
7,00 π.μ
Όρθρος Θεία Λειτουργία
10,00 .
Θεία Ευχαριστία
10.15
Αγιολόγιο
11,00
Βυζαντινό Ψαλτήρι από τον κ.Κατσούλα
11,30

Πνευματικές προσωπικότητες του ΝοέληνικούΔαιφωτισμού από τον κ Γ.Καζά

12,00
Ειδήσεις
12,30
Αρχονταρίκι από τον κ. Διγένη Μαλτέζο
1,00
Δημοτικά Τραγούδια
1,30
Με λογισμό και όνειρο από την κ. Αντωνέλου
2,30
Βήματα στην Ελλάδα από τον π.Κων/νο Στρατηγόπουλο
3,00
Θ Ώρα Spot
3,30
Ποικίλα Θέματα
4,00
Βυζ.Μουσ. Απάνθισμα από τον π. Γ.Ντινόπουλο
4,30
Η πίστη μας από την κα Χρ.Κατσίγιαννη
5,00
Αγιολόγιο -Spot
6,00
Ακολουθία Εσπερινού
6,30
Ειδήσεις
7,00
Αγιος Ανδρέας από τον κ Ευάγγελο Βρέλλο
7,30
Θαυματουργικές Εικόνες από την κα Π.Κρατημένου
8,00
Η σημερινή αποστολική και Ευαγγελική Περικοπή από τον Αρχ. Κων.Παπανικολάου
8,30
Ιλαρώς Διαπλεόμενον ωκεανών από τον κ Γ. Μπήτρο
9,00
Πνευμαικές Φιλοξενίες
9,30
Ειδήσεις
9,45
Ακολουθία Αποδείπνου
10,30
Προς ύπνον απιόντες από τον Θεοφ.Επισ.Ελευσίνος κ. Ιερόθεο
11,00
Σύνδεση με τον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

ΠΕΜΠΤΗπιστροφή
7,00 π.μ
Όρθρος Θεία Λειτουργία
10,00 .
Θεία Ευχαριστία
10.15
Αγιολόγιο
11,00
Βυζαντινό Ψαλτήρι από τον κ.Κατσούλα
11,30

Πνευματικές προσωπικότητες του ΝοέληνικούΔαιφωτισμού από τον κ Γ.Καζά

12,00
Ειδήσεις
12,30
Αρχονταρίκι από τον κ. Διγένη Μαλτέζο
1,00
Δημοτικά Τραγούδια
1,30
Με λογισμό και όνειρο από την κ. Αντωνέλου
2,30
Βήματα στην Ελλάδα από τον π.Κων/νο Στρατηγόπουλο
3,00
Θ Ώρα Spot
3,30
Ποικίλα Θέματα
4,00
Βυζ.Μουσ. Απάνθισμα από τον π. Γ.Ντινόπουλο
4,30
Η πίστη μας από την κα Χρ.Κατσίγιαννη
5,00
Αγιολόγιο -Spot
6,00
Ακολουθία Εσπερινού
6,30
Ειδήσεις
7,00
Αγιος Ανδρέας από τον κ Ευάγγελο Βρέλλο
7,30
Θαυματουργικές Εικόνες από την κα Π.Κρατημένου
8,00
Η σημερινή αποστολική και Ευαγγελική Περικοπή από τον Αρχ. Κων.Παπανικολάου
8,30
Ιλαρώς Διαπλεόμενον ωκεανών από τον κ Γ. Μπήτρο
9,00
Πνευμαικές Φιλοξενίες
9,30
Ειδήσεις
9,45
Ακολουθία Αποδείπνου
10,30
Προς ύπνον απιόντες από τον Θεοφ.Επισ.Ελευσίνος κ. Ιερόθεο
11,00
Σύνδεση με τον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗπιστροφή
7,00 π.μ
Όρθρος Θεία Λειτουργία
10,00 .
Θεία Ευχαριστία
10.15
Αγιολόγιο
11,00
Βυζαντινό Ψαλτήρι από τον κ.Κατσούλα
11,30

Πνευματικές προσωπικότητες του ΝοέληνικούΔαιφωτισμού από τον κ Γ.Καζά

12,00
Ειδήσεις
12,30
Αρχονταρίκι από τον κ. Διγένη Μαλτέζο
1,00
Δημοτικά Τραγούδια
1,30
Με λογισμό και όνειρο από την κ. Αντωνέλου
2,30
Βήματα στην Ελλάδα από τον π.Κων/νο Στρατηγόπουλο
3,00
Θ Ώρα Spot
3,30
Ποικίλα Θέματα
4,00
Βυζ.Μουσ. Απάνθισμα από τον π. Γ.Ντινόπουλο
4,30
Η πίστη μας από την κα Χρ.Κατσίγιαννη
5,00
Αγιολόγιο -Spot
6,00
Ακολουθία Εσπερινού
6,30
Ειδήσεις
7,00
Αγιος Ανδρέας από τον κ Ευάγγελο Βρέλλο
7,30
Θαυματουργικές Εικόνες από την κα Π.Κρατημένου
8,00
Η σημερινή αποστολική και Ευαγγελική Περικοπή από τον Αρχ. Κων.Παπανικολάου
8,30
Ιλαρώς Διαπλεόμενον ωκεανών από τον κ Γ. Μπήτρο
9,00
Πνευμαικές Φιλοξενίες
9,30
Ειδήσεις
9,45
Ακολουθία Αποδείπνου
10,30
Προς ύπνον απιόντες από τον Θεοφ.Επισ.Ελευσίνος κ. Ιερόθεο
11,00
Σύνδεση με τον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

ΣΑΒΒΑΤΟπιστροφή
7,00 π.μ
Όρθρος Θεία Λειτουργία
10,00 .
Θεία Ευχαριστία
10.15
Αγιολόγιο
11,00
Βυζαντινό Ψαλτήρι από τον κ.Κατσούλα
11,30

Πνευματικές προσωπικότητες του ΝοέληνικούΔαιφωτισμού από τον κ Γ.Καζά

12,00
Ειδήσεις
12,30
Αρχονταρίκι από τον κ. Διγένη Μαλτέζο
1,00
Δημοτικά Τραγούδια
1,30
Με λογισμό και όνειρο από την κ. Αντωνέλου
2,30
Βήματα στην Ελλάδα από τον π.Κων/νο Στρατηγόπουλο
3,00
Θ Ώρα Spot
3,30
Ποικίλα Θέματα
4,00
Βυζ.Μουσ. Απάνθισμα από τον π. Γ.Ντινόπουλο
4,30
Η πίστη μας από την κα Χρ.Κατσίγιαννη
5,00
Αγιολόγιο -Spot
6,00
Ακολουθία Εσπερινού
6,30
Ειδήσεις
7,00
Αγιος Ανδρέας από τον κ Ευάγγελο Βρέλλο
7,30
Θαυματουργικές Εικόνες από την κα Π.Κρατημένου
8,00
Η σημερινή αποστολική και Ευαγγελική Περικοπή από τον Αρχ. Κων.Παπανικολάου
8,30
Ιλαρώς Διαπλεόμενον ωκεανών από τον κ Γ. Μπήτρο
9,00
Πνευμαικές Φιλοξενίες
9,30
Ειδήσεις
9,45
Ακολουθία Αποδείπνου
10,30
Προς ύπνον απιόντες από τον Θεοφ.Επισ.Ελευσίνος κ. Ιερόθεο
11,00
Σύνδεση με τον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος