ΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

I.N. Ζωοδόχου Πηγής Κεφαλαρίου

Ναοί Άργους

Ενοριακοί 76.

Παρεκκλήσια 34. Έξωκκλήσια 264.

Ναοί Κοιμητηρίων 90.

Ιδιωτικοί Ναοί 32.

Μοναστηριακοί Ναοί 8.

ΙΕΡΑI ΜΟΝΑΙ

Άνδρώα: "Αγίας Φωτεινής Σαμαρείτιδος Ναυ-πλίου (μον. 9).

Γυναικείοι: 1. Όσιου Θεοδοσίου (10ος αι.). Ηγουμένη: Φοί-βη Κωνσταντινίδου (μοναχαί 17), τηλ. 27520.44240.

2. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Επιδαύρου (15ος αι.), Ηγουμένη: Χριστονύμφη Παναγιωτο-ποΰλου (μοναχαί 21), τηλ. 27530.31142, 31182.

3. Αγίου Δημητρίου Καρακαλα (17ος αι.), Ηγουμένη: Ακακία Χειλαδάκη, (μοναχαί 9), τηλ. 27520.91196.

4. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου (17ος αι.). Ηγουμένη: Μελάνη Φράγκου, (μοναχαί 29), τηλ. 2753.22160.

5. Αγίας Μαρίνης "Αργούς. Ηγουμένη: Μακαριά Δήμα, (μοναχαί 6), τηλ. 2752.66400.

6. Τιμίου Προδρόμου Μπορσίων. Ηγουμένη: Ίουστίνη Τσιμπιρίδου, (μοναχαί 5), τηλ. 27510.7639

Ι

 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ

1. Ζωοδόχου Πηγής (Άγια Μονή), (12ος αϊ.). Ηγουμένη: Χαραλαμπία Λαδά, (μοναχαί 10), τηλ. 27520.27764.

2. Αγίας Μακρινής. Ηγουμένη: Μακρινά Δρά-κου, (μοναχαί 11), τηλ. 27510.47205.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΠΣΕΙΣ θηλέων:

Είς Ιερόν Ήσυχαστήριον 'Αγίας Μακρινής εις Άνάβαλον Κιβερίου "Αργούς, τηλ. 27510.47808.