ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Έδρα: Β. Κων/νου 31 Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο

Μητροπολίτης: Ό Αργολίδος Ιάκωβος Β' Τηλ. 27520.28645 η 28733

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Γραμματεία: Τηλ. 27520.27328. ΡΑΧ 27520.28361

Γεν. Άρχιερ. Επίτροπος: Πρωτοπρ. Βασίλειος Σουλάνδρος

Γραμματεύς Μητροπ. Συμβουλίου: κ. Χρήστος Μπαβέλας

Γραφεύς: Αθανάσιος Ρέκκας

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΑΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ Τηλ. 27520.29737

Υπεύθυνος Άδειων Γάμου: Πρωτοπρ. Ιωάννης Παπαϊωάννου

Λογιστής: κ. Δημήτριος Καρκαλατος ,..."_