Κ Ε Φ Α Λ Α Ρ Ι Α Ρ Γ Ο Υ Σ

Ι.ΝΑΟΣ ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠ.1ου ΤΕΕ ΑΡΓΟΥΣ 2005-06