(Ι.Φ.Ε.Τ.) A.E

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) Α.Ε. είναι Ανώνυμος Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.)  και ασχολείται με τις πιο κάτω δραστηριότητες:

Έργαστηριακές μελέτες  Βιοϊσαδυναμίας και Βιοδιαθεσιμότητας των γενώσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων  που διατίθενται στην Ελληνική αγορά.                                                                                                                                  
Εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή αλλά και την Διεθνή αγορά, των φαρμακευτικών σκευασμάτων που για διάφορους λόγους   δεν   κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, αλλά κρίνονται απαραίτητα και αναντικατάστατα για την θεραπεία συγκεκριμένων παθήσεων.                                                                                                                                    

Δωρεάν διάθεση των Αντιρετροϊκών σκευασμάτων για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.)   στα Νοσοκομεία όλης της χώρας, που χορηγούνται στους ασθενείς με AIDS.                                                                                                                                                                                                                                                    

Αλλες υπηρεσίες : Διάφοροι  εργαστηριακοί έλεγχοι,   παραγωγή   της Μεθαδώνης  για        λογαριασμό του Ο.Κ.Α.Ν.Α., σεμινάρια , εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λ.π.

 

Τις σελίδες επιμελείται ο Υπεύθυνος Μηχ/κού συστήματος κ. Π. Στακιάδης.

www.ifet@otenet.gr