Κείμενα

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

2001

Υπόμνημα του Σωματείου προς τον Γ.Γ. του ΥΠΕΠΘ

Προσόντα και τρόπος επιλογής του διευθυντή των Γ.Α.Κ.

Τοποθετήσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων στην κ.υ. των Γ.Α.Κ.

Έκδοση των Γ.Α.Κ. με τίτλο Πρακτικές οδηγίες λειτουργίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ