Υπηρεσίες

των Γ.Α.Κ.

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ