Ιστοσελίδα υπό κατασκευή

Οι καθηγητές

Οι μαθητές

ο Ο.Τ.Α. παρουσιάζει το σχολείο μας

Ενδιαφέρουσες διευθύνσεις(Links)

...... E-mail: sxol3@hol.gr