ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΣ

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου

 

Καρτελάκια

Μετοχές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

από τις μισθοδοτικές καταστάσεις της εταιρίας μας!

ΥΔΡΟΧΩΜ ΑΕ
 

 

 

 

 

 

 

 


ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1

Ρήγος

Ιωάννης

250.000

5%

12.500

237.500

2

Γκίκα

Ελισσάβετ

240.000

4%

9.600

230.400

3

Αθανασίου

Παναγιώτα

230.000

12%

27.600

202.400

4

Αθανασίου

Παναγιώτα

310.000

6%

18.600

291.400

5

Αθανασίου

Γιώργος

280.000

7%

19.600

260.400

6

Γροντή

Ζωή

290.000

12%

34.800

255.200

7

Καρβελάς

Φώτιος

265.000

9%

23.850

241.150

8

Μπέης

Δημήτριος

250.000

10%

25.000

225.000

9

Καραπέτη

Αγγελική

245.000

12%

29.400

215.600

 

 

Σύνολα

2.360.000

 

200.950

2.159.050

                                                                                                                                               

 

Φυσικά το Τμήμα Μάρκετινγκ κάθε εταιρίας, δημιούργησε διαφημιστικά έντυπα όπως τα παρακάτω!

 

 

 

 

 

 

Πάνω - Αρχική Σελίδα