Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

κατά την έκδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου
σε πολυτονικό κείμενο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ . . .