Στατικός ηλεκτρισμός 

 Τριβή και ηλεκτρισμός 
Triboelectricity
 Δύναμη Coulomb και ταχύτητα 
Coulomb Force vs Velocity  
 Στατικός ηλεκτρισμός Προσομοιώσεις
 
Electrostatic Lab Simulations
 Γραμμές πεδίου γύρω από φορτία
Field Lines around Charges
 Ηλεκτρικό εκκρεμές 
Pith Ball Simulation of Charge
Γεννήτρια Van de Graaff Generator   
Video
Ηλεκτροσκόπιο Electroscope  Πείραμα Millikan
Millikan Oil Drop Lab
Πρόσημο φορτίων 
Sign of the Charge
 Ηλεκτρικό πεδίο Electric Field Physlets
Προσδιορισμός άγνωστου φορτίου
Unknown Charge Applet
 Στατικός ηλεκτρισμός
Electrostatic Physlets
Δέκα προβλήματα στατικού ηλεκτρισμού
Ten Electrostatic Problems
Νόμος του Coulomb
 
Coulomb's Law Lab
Ηλεκτρικό πεδίο και γραμμές δυναμικού
 
Electric Charge and Potential Fields 
Απόκλιση φορτίου σε πεδίο Deflection of a Charge
Φορτία και πεδία
 
Charges and Fields
Δημιουργία της αστραπής Lightning
 Ηλεκτρικό πεδίο Ι
 
Electric Field I
Ηλεκτρικό πεδίο ΙΙ
Electric Field II
Η αστραπή - αναλογία με τον πυκνωτή 
 
Lightning - a Capacitor
Επίδειξη της ηλεκτρικής δύναμης  Electric Force Demo Γραμμές της ηλεκτρικής δύναμης 
Lines of Force   
 Ηλεκτρικό πεδίο
Electric Field
Ηλεκτρικό πεδίο και διανύσματα Electric Field and Vectors
 

 Επιστροφή στο μενού