Τρόπος λειτουργίας μεγαφώνου  How a Speaker Works  Το πιάνο ως εργαστήριο ήχων  Piano Lab
Διαδραστικό εργαστήριο ήχου
Interactive Sound Lab  
 

 Επιστροφή στο μενού

 

Φαινόμενο Doppler 

Φαινόμενο Doppler 1  Doppler Effect Φαινόμενο Doppler 3 Doppler Effect  
Φαινόμενο Doppler  Διαδραστικό Doppler Effect Applet - Interactive Lab Best Demo
          
Φαινόμενο Doppler 4 Doppler Effect  
Φαινόμενο Doppler  2 Doppler Effect Mouse-Wave Φαινόμενο Doppler 5 Doppler Effect
Θέση υπερηχητικού αεροσκάφους Location of Supersonic Airplane Φαινόμενο Doppler 6 Doppler Effect
Υπολογισμός της ταχύτητας του ήχου 
Speed of Sound Calculator
Κρουστικό κύμα αεροσκάφους Shockwave: F-14 Jet.
 

 Επιστροφή στο μενού

 

Συντονισμός-στάσιμο ηχητικό 
Στάσιμο ηχητικό κύμα σε σωλήνα Standing Waves (Resonance of Sound in Tubes) Στάσιμο κύμα (επίδειξη) Standing Wave Demo
Συντονισμός στην καθημερινή ζωή  Resonance Real Life Συντονισμός  Resonance
Συντονισμός σε στήλη αέρα  Air Column Resonance Calculator Παλλόμενη χορδή  Vibrating String (Wave)
 

 Επιστροφή στο μενού

 

Διακρότημα 
 Ακούστε το διακρότητα 
Hear the Beats
Διακρότημα 2 Beats II  
Διακρότημα 1  Beats I   Διακροτημα 3 (συμβολή δύο κυμάτων) Beats II (interference of two waves)
 

 Επιστροφή στο μενού