Μηχανές - θερμικές μηχανές 

Τροχαλία Pulley Συστήματα τροχαλιών  Pulley System
 Αρχή των μοχλών ( ταινία βίντεο)  Lever Principle    Lever Movie Ροπή  Torque
Κεκλιμένο επίπεδο Incline Plane Εργαστήριο για τη ροπή Torque Lab
 Ταινία βίντεο για το κεκλιμένο επίπεδο Incline Plane   Incline Plane Movie  
 Μηχανή τύπου Diesel
Diesel Engine
Μηχανή  Carnot Carnot Engine Μηχανή τύπου Otto  Otto Engine
 

Επιστροφή στο μενού