Φως και χρώματα 
Πειράματα με το πρίσμα του Νεύτωνα  Newton's Prism Experiments   Χρωματισμός με φίλτρο  Color by Filtering Emissions
Χρώματα από πρόσθεση  Color by Addition Ο κόσμος των χρωμάτων World of Color
Χρώματα από αφαίρεση Color by Subtraction Χρωματιστές σκιές  Colored Shadows
Αστρικά φάσματα  Stellar Spectra Χρωματισμός από ανάκλαση Colored by Reflection
  
 Εφαρμογή με χρώματα  Color Box Applet Η Φυσική των ουράνιων τόξων Physics of Rainbows
Ο τροχός με τα χρώματα  Color Wheel Απορρόφηση και εκπομπή της ακτινοβολίας  Absorption-Emission of Radiation
 Διασκεδασμός ( διασπορά του φωτός σε πρίσμα πό γυαλί  Light Dispersion -Glass Prism Φάσμα εκπομπής αερίου  Spectra of Gas Discharge
Διασκεδασμός(διασπορά) του φωτός σε πλάκα από γυαλί Light Dispersion - Glass Slab Φάσματα χημικών στοιχείων Spectra of Chemical Elements
Φασματικές γραμμές  Spectral Lines  Ενεργειακά επίπεδα και φωτόνια  Energy Levels & Photons 
 

Επιστροφή στο μενού