Ηλεκτρομαγνητισμός 
Κανόνας Lenz  Lenz's Law Επαγωγικό ρεύμα  Induced Current
 Μαγνητικό πεδίο -Επαγωγή 1 Magnetic Field Induction I Δύναμη Lorentz  Lorentz Force
Μαγνητικό πεδίο -Επαγωγή 2 Magnetic Field Induction II Πολυβόλο ηλεκτρονίων The Electron Gun
 Φορτισμένα σωματίδια σε μαγνητικό πεδίο  Charged Particles in a Magnetic Field Σωλήνας Crookes Crooke's Tube 
Φορτισμένα σωματίδια σε Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο  Charged Particle in an E/M Field Κύκλοτρο  Cyclotron
 

Επιστροφή στο μενού