ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

 

                                   Καραισκάκη 101, Λαμία

                                   Τ.κ.: 35 100

 

                                   e-mail: omfidas@gmail.com

 

                                   site: http://www.omfidas-lamias.gr