techlogo.gif (1108 bytes)
.
back1.gif (57 bytes)       Τόπος δικτύου για την ΤΕΧΝΟλογία Γυμνασίου
   Oδηγίες
   Γενικά Υπ.Ε.Π.Θ.
   Α' Γυμνασίου Π.Ι.
   Β' Γυμνασίου Π.Ι.

   Εργαστήριο
   Υλικό
   Λογισμικό
   Συνδέσεις
   Βιβλία
   Ιστορική αναφορά
   On-line
   Έκθεση Έργων

   Σχετικά
   Επικοινωνία

   Αρχική σελίδα
Donald Maley

Donald Maley
Ο εμπνευστής του
προγράμματος
"The Maryland Plan"
Διαβάστε μια σύντομη
βιογραφία του.

 
H ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Maryland Plan στο Ελληνικό Σχολείο
οι στόχοι του μαθήματος, ανά αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών (σχολική τάξη)
Νίκου Ηλιάδη,
Πολ/κού Μηχ/κού Ε.Μ.Π., Μ.Sc.
Ph.D. Industrial Education, Organization and Management,
Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
E-mail
: nhli@pi-schools.gr
 

Στην σελίδα αυτήν αναπτύσσονται γενικά πληροφοριακά στοιχεία για την εισαγωγή του Maryland Plan στο Ελληνικό σχολείο. Για πλήρη πρόσβασή σας στο κείμενο που αφορά σε επιμέρους στοιχεία εφαρμογής και στόχων ανά αναπτυξιακό επίπεδο (σχολική τάξη) "κατεβάστε" το αρχείο iliadis.doc [200Kb] ή σε zip μορφή το αρχείο iliadis.zip [42Kb]


Μάθημα τεχνολογίας περιλαμβάνεται σήμερα μόνο στις τάξεις Α και Β Γυμνασίου, στην Α’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και στη Β’ τάξη Ενιαίου Λυκείου τεχνολογικής κατεύθυνσης. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για την Τεχνολογική Εκπαίδευση ΙΤΕΑ (International Technology Education Association - www.iteawww.org), η τεχνολογική εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται στους σύγχρονους μαθητές σε όλες τις τάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος του Λυκείου, και η εκπαιδευτική αυτή πρακτική εφαρμόζεται σε πολλές ανεπτυγμένες τεχνολογικά και οικονομικά χώρες.
 
Ο οργανισμός ΙΤΕΑ έχει καθορίσει γενικές εκπαιδευτικές προδιαγραφές για την τεχνολογική εκπαίδευση για όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα μαθητών μετά από έρευνες που έγιναν σε όλο τον κόσμο. Οι μαθητές πρόκειται να ζήσουν σε ένα τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον που γίνεται καθημερινά και πολυπλοκότερο και θα πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων ως πολίτες, ως καταναλωτές, ως εμπλεκόμενοι στην παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή υπηρεσιών, ως άτομα που θα χρησιμοποιούν τεχνολογία τον ελεύθερο χρόνο τους.
Κάθε κοινωνία ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής της χρησιμοποιεί διαφορετική τεχνολογία. Για παράδειγμα διαφορετικού επιπέδου τεχνολογία χρησιμοποιείται για την κατασκευή κατοικιών και κτιρίων πολλών ορόφων στα διάφορα μέρη του κόσμου. Όλες όμως οι κοινωνίες χρησιμοποιούν κάποιας μορφής τεχνολογία. Όλες οι τεχνολογίες διέπονται σχεδόν από κοινές έννοιες και διαδικασίες όσο “απλοϊκές” και αν είναι.
Οι μαθητές εξακολουθούν να χρειάζονται βασικές γενικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, χημείας, ιστορίας και άλλων παραδοσιακών γενικών μαθημάτων (με σύγχρονη μορφή) που συμπεριλαμβάνονταν στο παραδοσιακό σχολικό πρόγραμμα, πλην όμως κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο χρειάζονται σήμερα γενικές τεχνολογικές γνώσεις στα πλαίσια της γενικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα , ανεξαρτήτως μελλοντικών επαγγελματικών επιλογών.
Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που έχουν εφαρμοσθεί στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στις ΗΠΑ για την τεχνολογική εκπαίδευση στα πλαίσια της γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες. Η μία δίνει έμφαση στην εξοικείωση του μαθητή με το ευρύτερο τεχνολογικό περιβάλλον, τη μεθοδολογία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων και την ανάλυση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα τεχνολογικό πρόβλημα. Η άλλη που σταδιακά αρχίζει να εξαφανίζεται ως διαδικασία αναφέρεται στη διδασκαλία απλών επιλεγμένων τεχνολογικών θεμάτων δίκην τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη συγκεκριμένων γνώσεων και ικανοτήτων. Η Δεύτερη αυτή διαδικασία σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και είχε μετατρέψει την τεχνολογική εκπαίδευση στο βαθμό που εφαρμόσθηκε σε μάθημα “Λατινικών”, με διδασκαλία σελίδα-σελίδα, συγκεκριμένης τεχνολογικής ύλης χωρίς σημασία.
 
Οι προσπάθειες για την εισαγωγή μαθήματος τεχνολογίας στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης άρχισαν στη χώρα μας με την ψήφιση του νόμου 309 το 1976. Με το νόμο αυτό η υποχρεωτική εκπαίδευση είχε αυξηθεί από έξι σε εννέα χρόνια και προβλέπονταν ότι θα είχε ένα γενικό προσανατολισμό στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονταν σύγχρονα πραγματιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία της πραγματιστικής εκπαίδευσης θα πρόσφερε το μάθημα της τεχνολογίας που προβλέπονταν να εισαχθεί στα τρία τελευταία χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Α,Β,Γ, Γυμνασίου).
 
Αρχικά υπήρχε σύγχυση ως προς το νέο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Προβλέφθηκε η πειραματική εφαρμογή ενός προγράμματος που σχεδιάσθηκε και προέβλεπε την εφαρμογή από τους μαθητές ορισμένων απλών προεπιλεγμένων πρακτικών εφαρμογών σε στοιχειώδες εργαστήριο που οργανώθηκε σε τέσσερα γυμνάσια της περιοχής Αθηνών. Το αρχικό αυτό πρόγραμμα διευρύνθηκε σε δεκαπέντε ακόμη σχολεία σε όλη τη χώρα.
 
Επειδή δεν υπήρχε γνώση για το νέο αυτό εκπαιδευτικό αντικείμενο αποφασίσθηκε η αποστολή δέκα έμπειρων καθηγητών για εκπαίδευση στο νέο αντικείμενο. ‘Ολοι παρακολούθησαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο της πολιτείας Maryland των ΗΠΑ, υπό τον καθηγητή Donald Maley που είχε αναπτύξει και το γνωστό πρόγραμμα Maryland Plan, που μεταφέρθηκε , προσαρμόσθηκε κατάλληλα και εφαρμόζεται σήμερα σε όλα τα σχολεία της χώρας, παρά τα προβλήματα σε υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμό και οργάνωση των απαιτούμενων εργαστηριακών χώρων.
 
Το πανεπιστήμιο CALIFORNIA της πολιτείας PENNSYLVANIA από το οποίο είχε αποφοιτήσει ο Dr. Donald Maley για τις βασικές του σπουδές (το διδακτορικό του το είχε αποκτήσει από το πανεπιστήμιο της πολιτείας MARYLAND όπου υπηρέτησε ως καθηγητής και κοσμήτορας και στο οποίο ανέπτυξε και το γνωστό πρόγραμμα Maryland Plan για την τεχνολογική εκπαίδευση στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης), έχει καθιερώσει υποτροφία “DONALD MALEY” η οποία απονέμεται σε φοιτητές της τεχνολογικής εκπαίδευσης κάθε χρόνο.
Η σελίδα του πανεπιστημίου CALIFORNIA βρίσκεται στη διεύθυνση: www.cup.edu και η διεύθυνση που παρέχει άμεση πρόσβαση στην υποτροφία “Donald Maley” είναι η: http://workforce.cup.edu/komacek/maleyapp.doc
 
Στη διεύθυνση:
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v32n1/Kirkwood.html
έχει κανείς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιοδικό του καθηγητή της τεχνολογικής εκπαίδευσης (Journal of Industrial Teacher Education-Digital Library and Archives), και ειδικότερα σε άρθρο των καθηγητών James J. Kirkwood (Ball State University), Patrick N.Foster (University of Missouri-Columbia), Sue M.Bartow (McGuffey Foundation School) σχετικά με τους “Ιστορικά Αρχηγούς της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις ΗΠΑ- HISTORICAL LEADERS IN TECHNOLOGY EDUCATION PHILOSOPHY. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι μεταξύ των ηγετικών φυσιογνωμιών ο Dr Donald Maley είχε καταλάβει την 1η θέση το 1983 και τη 2η θέση το 1993 (ως συνταξιούχος).
 
Ένα σοβαρό πρόβλημα που εξακολουθεί να παραμένει στον Ελληνικό χώρο είναι η έλλειψη κατάλληλου πανεπιστημιακού φορέα για εκπαίδευση καθηγητών τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό καλύπτονται και σήμερα από “συγγενείς” ειδικότητες που ανταγωνίζονται για την αρμοδιότητα και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Ένα στοιχειώδες πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών για την τεχνολογική εκπαίδευση άρχισε να εφαρμόζεται από τον Ν. Ηλιάδη στη ΣΕΛΕΤΕ το 1979 (καθηγητή τότε της σχολής) που λειτουργεί μέχρι σήμερα, ο οποίος είχε μετεκπαιδευθεί για το διδακτορικό του υπό τον καθηγητή Maley. Η ΣΕΛΕΤΕ θα έπρεπε να έχει εξελιχθεί σε πανεπιστημιακή προετοιμάζοντας στελέχη τόσο για την τεχνολογική όσο και για την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και για την αγορά εργασίας. Χρειάζεται και στη χώρα μας ένας φορέας ανωτάτου επιπέδου που θα κάνει έρευνα και θα υποστηρίζει επιστημονικά τους νευραλγικούς αυτούς χώρους της τεχνολογικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης και της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ακριβώς υπάρχει πλήθος ανωτάτων σχολών για τα διάφορα άλλα εκπαιδευτικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης.
 
Το Maryland Plan θεωρείται ως ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου που χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα με την έννοια ότι μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε γεωγραφική περιοχή και ενθαρρύνει την αυτονομία και την ανάπτυξη του κάθε μαθητή ως αυτόνομης προσωπικότητας στα πλαίσια μιας ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογικής κοινωνίας.
 
Το Maryland Plan χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:
 
Την ενσωμάτωση γνώσεων από τα μαθηματικά, τις επιστήμες (φυσική - χημεία), τις επικοινωνίες και τις κοινωνικές επιστήμες στις δραστηριότητες για την τεχνολογική εκπαίδευση.
Τη μέγιστη δυνατή χρήση πηγών πληροφόρησης από τους μαθητές σε τοπικό, Εθνικό και ακόμη και διεθνές επίπεδο. Οι μαθητές επιλέγουν να κατασκευάσουν και να μελετήσουν τεχνολογικά projects σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους αξιοποιώντας όλες τις πιθανές πηγές πληροφόρησης, ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή πρακτική της εκμάθησης συγκεκριμένης περιορισμένης ύλης από ένα σχολικό εγχειρίδιο που δεν είναι δυνατόν να καλύπτει την απειρία της τεχνολογίας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία.
Τη χρήση πηγών πληροφόρησης από τους μαθητές με δική τους επιλογή, διαφόρων βαθμών δυσκολίας, ανάλογα με το επίπεδο ικανότητας του κάθε μαθητή λαμβανομένων έτσι υπόψη των ατομικών διαφορών των μαθητών σε μια τάξη.
Τη σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές που εμπεριέχουν την επίλυση προβλημάτων, την κριτική εξέταση εναλλακτικών λύσεων, την έρευνα και τον πειραματισμό, τη σχεδίαση διαδικασιών με τη μελέτη όλων των εμπλεκομένων παραμέτρων για την κατασκευή ή την παραγωγή προϊόντων και τεχνολογικών συστημάτων.
Την εκτέλεση ρόλων επαγγελμάτων από τους μαθητές κατά τρόπο παράλληλο με την πραγματικότητα.
Τη σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν και να αναπτύξουν χαρίσματα και ικανότητες.
Τη συμβατότητα των προβλεπομένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τις ανάγκες για ομαλή ανάπτυξη των μαθητών. Σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο ο άνθρωπος θα πρέπει να ικανοποιήσει ορισμένους αναπτυξιακούς στόχους για να αναπτυχθεί ομαλά. Αν η εκπαιδευτική διαδικασία είναι συμβατή με τους αναπτυξιακούς στόχους, τότε αφ’ ενός διευκολύνεται η ανάπτυξη των μαθητών και αφ’ ετέρου εξασφαλίζονται και τα πλέον σωστά κίνητρα για μάθηση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ορισμένες από τις ανάγκες που θα πρέπει να ικανοποιήσει το άτομο σε όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξή του, είναι:
 
Να αναπτύξει:
 • Ένα κατάλληλο σύστημα εξάρτησης και ανεξαρτησίας με το περιβάλλον του.
 • Ένα κατάλληλο σύστημα προσφοράς και ανταμοιβής.
 • Κατάλληλα συμβολικά συστήματα επικοινωνίας.
 • Ικανότητα για λογική σκέψη.
 • Ικανότητα ελέγχου και χρησιμοποίησης των μυών του σώματος και εναρμόνισης των μεγάλων και μικρών μυών με τις νοητικές λειτουργίες.
 • Ικανότητα αυτοπειθαρχίας.
 • Ικανότητα εξερεύνησης του περιβάλλοντος.
 • Ικανότητας για ομαδική εργασία.
 • Ικανότητας για ανεξαρτησία από τους ενήλικες.
 • Έναν κώδικα συμπεριφοράς.
 • Ικανότητα για εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων στην πράξη, καθώς και για εξαγωγή συμπερασμάτων σαν αποτέλεσμα πραγματικών εμπειριών.
Βασική παράμετρος στη σχεδίαση του Maryland Plan είναι οι ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Η εκπαίδευση θα πρέπει να αναπτύξει άτομα με κατάλληλες νοητικές και πρακτικές ικανότητες ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές και τις κοινωνικές τους προεκτάσεις. Το Maryland Plan δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη στους μαθητές:
 • Ικανότητας για αξιοποίηση μιας ποικιλίας πηγών πληροφόρησης διαφόρων βαθμών δυσκολίας, συμπεριλαμβανόμενης της σύγχρονης πηγής πληροφόρησης του δικτύου Internet που παρέχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο.
 • Ικανοτήτων να επιλύνουν τεχνολογικά προβλήματα.
 • Ικανοτήτων αναζήτησης πληροφοριών, ταξινόμησής τους και εφαρμογής τους στην πράξη.
Οι μαθητές παράγουν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι την πληροφόρηση που μαθαίνουν και χρησιμοποιούν στην πράξη για τα τεχνολογικά θέματα που κατασκευάζουν και μελετούν. ‘Ετσι, αποκτούν ικανότητες για “γενικεύσεις”, να χρησιμοποιούν δηλαδή τις ίδιες διαδικασίες και πρακτικές για οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον.
 
Το Maryland Plan προσπαθεί να αναπτύξει ικανότητες στους μαθητές που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία από τους σύγχρονους πολίτες, όπως:
 • Κοινωνική υπευθυνότητα
 • Οικονομική επάρκεια
 • Ικανότητα για συνεχή ανανέωση και εκσυγχρονισμό.
 • Γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα ανάλογα με τις τεχνολογικές μεταβολές.
 • Προσαρμοστικότητα με κριτική εξέταση εναλλακτικών λύσεων.
 • Κοινωνική, οικονομική και πολιτική αντίληψη.
Σύμφωνα με το Maryland Plan οι καθηγητές θα πρέπει:
 • Να βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες.
 • Να δημιουργούν ερεθίσματα στους μαθητές ώστε να καθορίζουν ολοένα και υψηλότερους προσωπικούς στόχους.
 • Να προωθούν την ανάπτυξη της κρίσης των μαθητών και της ικανότητας λήψης ορθολογικών αποφάσεων.
 • Να προωθούν την ανάπτυξη ικανότητας για χρήση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης.
 • Να προσφέρουν δυνατότητες στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και υλικά που τους είναι απαραίτητα για να πετύχουν τους στόχους τους.
 • Να βοηθούν τους μαθητές στις κατασκευές τους στην πράξη.
 • Να επιβραβεύουν τις προσπάθειες και τις κατασκευές που πραγματοποιούν οι μαθητές.
 • Να καθοδηγούν τους μαθητές που χρειάζονται βοήθεια για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων.
 • Να ενθαρρύνουν την εκδήλωση δημιουργικότητας από τους μαθητές.
 • Να βοηθούν τους μαθητές να βελτιώνουν τις τεχνικές τους για έρευνα, κατασκευές, επικοινωνία, ανάλυση, επίλυση προβλημάτων .
 • Να βοηθούν τους μαθητές να αξιολογούν οι ίδιοι τις προσπάθειές τους, τις κατασκευές τους και τις επιτυχίες τους.
Οι καθηγητές κατά το Maryland Plan θα πρέπει:
 • Να θεωρούν το ρόλο του ως διευκολυντή των μαθητών, δημιουργό ερεθισμάτων, και αξιολογητή των αποτελεσμάτων που παράγουν.
 • Να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές και να εκπέμπουν ένα πνεύμα για συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες, στην αναζήτηση πληροφοριών, στη συγγραφή εργασιών, στις κατασκευές.
 • Να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σχετικές έρευνες καθώς επίσης και τις κοινωνικές εξελίξεις.
 • Να μπορούν να μετακινηθούν από τον παραδοσιακό ρόλο του κυρίαρχου στην τάξη, σε ένα ρόλο “υποστήριξης” των μαθητών.
Σύμφωνα με το Maryland Plan, το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να επεκτείνεται πολύ πέρα από το παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης και του σχολείου. Η σημερινή τεχνολογία έχει καταργήσει τα παραδοσιακά σύνορα και επιτρέπει στο σχολείο να επεκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά του όρια και να προσεγγίζει διάφορους χώρους σε τοπικό, Εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 
Το εκπαιδευτικό περιβάλλον σύμφωνα με το Maryland Plan θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα:
 • για ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών μέσω μιας ποικιλίας εκπαιδευτικών μέσων μεταξύ των οποίων το δίκτυο Internet μπορεί να έχει ένα κύριο ρόλο.
 • Για δημιουργία μιας ατμόσφαιρας στην τάξη που θα προωθεί την προσπάθεια για την μελέτη πρωτοποριακών τεχνολογικών θεμάτων που ξεφεύγουν κατά πολύ από τα παραδοσιακά σε βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας θέματα.
 • Για επικοινωνία μεταξύ των μαθητών ώστε ο ένας να συνεισφέρει στις προσπάθειες του άλλου.
 • Για εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες παράλληλες με την πραγματική ζωή.
 • Για εμπλοκή των μαθητών όλων των επιπέδων ικανοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατά τρόπο ώστε οι “προικισμένοι” μαθητές να μπορούν να ασχοληθούν με ανάλογα θέματα και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, αλλά και οι μαθητές με λιγότερες δυνατότητες να έχουν τα περισσότερα κατά το δυνατόν οφέλη.
 • Για την ευρύτερη δυνατή διερεύνηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος.
Το Maryland Plan από πλευράς περιεχομένου προβλέπει την εξέταση ευρύτερων τεχνολογικών τομέων αντί της κατάτμησης σε επιμέρους λεπτομερειακά τεχνολογικά θέματα άνευ ιδιαίτερης αξίας που και επιπλέον αλλάζουν μορφή γρήγορα. Δεν στοχεύει να μάθουν όλοι οι μαθητές την ίδια γνώση ή να έχουν τις ίδιες εμπειρίες. Ο κάθε μαθητής επιλέγει το θέμα που θα μελετήσει και η πολυπλοκότητά του εκφράζει και τις ικανότητες και την έκταση και το βάθος μελέτης που πραγματοποιεί ο κάθε μαθητής. ‘Ολοι όμως οι μαθητές αποκτούν γνώση ενός κοινού πλαισίου διαδικασιών για τη μελέτη τεχνολογικών θεμάτων. Το κοινό αυτό πλαίσιο ο κάθε μαθητής το αξιοποιεί διαφορετικά σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην πραγματική ζωή.
 
Σύμφωνα με το Maryland Plan η τεχνολογική εκπαίδευση ως τμήμα του σχολικού προγράμματος είναι το μέρος της γενικής εκπαίδευσης που μελετά την εξέλιξη, τη χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας, τη βιομηχανία – την οργάνωσή της, τα υλικά που χρησιμοποιεί, τα επαγγέλματα, τις διαδικασίες παραγωγής και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται- , καθώς και τα προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την τεχνολογική και βιομηχανική φύση της κοινωνίας.
 
Από τον παραπάνω ορισμό μπορεί κανείς να προσδιορίσει τρία κύρια στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά είναι η τεχνολογία, η βιομηχανία, και η σχέση της τεχνολογίας και της βιομηχανίας με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Τα τρία αυτά στοιχεία είναι “οι πυρήνες” για τη διαμόρφωση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Maryland Plan.
 
Τεχνολογία είναι η διαμόρφωση του τεχνητού τεχνολογικού περιβάλλοντος που είναι προϊόν ανθρώπινων επιλογών. Μορφωμένοι τεχνολογικά πολίτες κάνουν καλύτερες επιλογές.
 
Βιομηχανία είναι το σύστημα με το οποίο υλικά, εργαλεία, μηχανές, ανθρώπινη ικανότητα και γνώσεις οργανώνονται και συντονίζονται για να αλλάξουν τη ζωή και το περιβάλλον του ανθρώπου. Η μαζική βιομηχανική παραγωγή κατά οργανωμένο τρόπο προϊόντων και υπηρεσιών οδηγεί στο να είναι διαθέσιμα περισσότερα, φθηνότερα, καλύτερα και να μπορούν να τα αγοράσουν και να τα χρησιμοποιούν περισσότεροι άνθρωποι. Οι επινοήσεις, η δημιουργικότητα και οι γνώσεις που έχουν σε διαφορετικό βαθμό τα στελέχη των διαφόρων βιομηχανιών έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένες βιομηχανίες να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές από άλλες. Τα κεφάλαια που έχει η κάθε βιομηχανία στη διάθεσή της για να μπορέσει να κάνει πράξη τις γνώσεις των στελεχών της είναι επίσης σημαντική παράμετρος στη διαδικασία του ανταγωνισμού.
 
Σχετικά με την τεχνολογία το Maryland Plan αναφέρεται στην εξέλιξη, τη χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας στους ευρύτερους τομείς των μεταφορών, των επικοινωνιών, των κατασκευών, των εργαλείων, των μηχανών, της ενέργειας και της ισχύος, την “αποθήκευση” και την μετατροπή ενέργειας σε διάφορες μορφές.
 
Σχετικά με τη βιομηχανία αναφέρεται στην οργάνωση, τη διοίκηση, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τα συστήματα χρηματοδότησης, τα βιομηχανικά επαγγέλματα, τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται.
 
Σχετικά με τις επιδράσεις της τεχνολογίας και της βιομηχανίας στον άνθρωπο και την κοινωνία το Maryland Plan, ασχολείται με τα προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την τεχνολογία και το βιομηχανικό τρόπο παραγωγής.
Για παράδειγμα η βιομηχανική παραγωγή είναι απαραίτητη για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός πληθυσμού που εξελίσσεται στον πλανήτη ραγδαία. Το ίδιο απαραίτητη είναι η παραγωγή ενέργειας σε μεγάλες ποσότητες χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ζωή. Για να γίνει αναφορά σε μια μόνο πηγή δημιουργίας αναγκών, ο πληθυσμός της γης πολλαπλασιάζεται εκρηκτικά και ιδιαίτερα στις υπανάπτυκτες χώρες που δεν μπορούν να έχουν τις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες για να συντηρήσουν ικανοποιητικά τον πληθυσμό τους και να εξασφαλίσουν και ένα παραδεκτό βιοτικό επίπεδο για τον πληθυσμό αυτό.
Η αύξηση και η κινητικότητα του πληθυσμού έχουν πολλές επιδράσεις στο άτομο, τον πολιτισμό, και την τεχνολογία. Για παράδειγμα έχουν επίδραση:
 • Στην ικανοποίηση των αναγκών του σημερινού και μελλοντικού πληθυσμού σε τρόφιμα. Καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών έχει η τεχνολογία.
 • Στην ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού σε πόσιμο νερό. Το νερό εξελίσσεται σε κύριο πρόβλημα στο μέλλον αφού προβλέπονται ελλείψεις και θα πρέπει να προβλεφθούν τεχνολογικές λύσεις για να είναι διαθέσιμο.
 • Στα μεταφορικά μέσα που απαιτούνται για μεταφορά ανθρώπων, αγαθών και ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών.
 • Σε ρυθμιστικά σχέδια ανάπτυξης.
 • Στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουν τα άτομα, που σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής της κατάλληλης τεχνολογίας.
 • Στην αποχέτευση και την επίλυση του προβλήματος των αποβλήτων και των σκουπιδιών. Το θέμα αυτό συνδέεται με τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων σε μεγάλες πόλεις και δημιουργεί ένα πολύπλοκο τεχνολογικό πρόβλημα που συνδέεται με την υγεία και το οικολογικό περιβάλλον.
 • Στην εκπαίδευση. Οι ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις της κοινωνίας σαν αποτέλεσμα της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού απαιτεί την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στον εκπαιδευτικό τομέα.
 • Στις στεγαστικές ανάγκες που θα απαιτήσουν τη μεγαλύτερη χρήση τεχνολογικών μέσων για την κατασκευή και τη συντήρηση των κατασκευών και των κατοικιών.
 • Στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, τα κέντρα παραγωγής και τα συστήματα προώθησης των προϊόντων στην κατανάλωση, θα χρησιμοποιούν καθημερινά περισσότερα τεχνολογικά μέσα για να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες, κ.λπ.
Όλα τα σύγχρονα και μεγάλα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο συνδέονται άμεσα με την τεχνολογία που καλείται να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα αυτά. Παρ’ όλ’ αυτά όμως στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν δίνεται η βαρύτητα που επιβάλλεται στο θέμα αυτό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη μιας “τεχνολογικής κουλτούρας” στο μέσο πολίτη μέσω της εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορεί πλην άλλων να συμμετέχει συνειδητά ως πολίτης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η αναγκαία και πιεστική ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας δημιουργεί και προβλήματα. Για παράδειγμα μόλυνση του περιβάλλοντος με προεκτάσεις επιπτώσεις στην υγεία, αλλαγή του κλίματος κ.ά. Απαιτείται και πάλι η ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογικών μέσων που θα μηδενίσει τη μόλυνση του περιβάλλοντος διατηρώντας παράλληλα ένα επίπεδο παραγωγής που είναι απαραίτητο για την ίδια τη ζωή.
 
Μέρη του Maryland Plan εφαρμόζονται σήμερα στα Ελληνικά σχολεία και συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε στις Α και Β Γυμνασίου και τις Α Ενιαίου Λυκείου και Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης (όπως μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς την απαραίτητη υποδομή σε εξοπλισμό στα σχολεία, χωρίς πανεπιστημιακή σχολή εκπαίδευσης καθηγητών κλπ.). Το πρόγραμμα σχεδιάσθηκε ώστε να μεταφέρει στην πράξη τα παιδαγωγικά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω.


 

 

..

 

 

...
..    ΤΕΧΝΟλογία 2001 - Spiros Papacharisis