techlogo.gif (1108 bytes)
.
back1.gif (57 bytes)       Τόπος δικτύου για την ΤΕΧΝΟλογία Γυμνασίου
   Oδηγίες
   Γενικά Υπ.Ε.Π.Θ.
   Α' Γυμνασίου Π.Ι.
   Β' Γυμνασίου Π.Ι.

   Εργαστήριο triangle.gif (56 bytes)
   Υλικό
   Λογισμικό
   Συνδέσεις
   Βιβλία
   Ιστορική αναφορά
   On-line
   Έκθεση Έργων

   Σχετικά
   Επικοινωνία

   Αρχική σελίδα
 

« ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ [Εξοπλισμός] [Βιβλιοθήκη]

Από τον Καλλίνικο Χ. Κωνσταντίνο, Καθηγητή Τεχνολογίας στο 2ο Γυμνάσιο Κρύας Βρύσης περιοχής Γιαννιτσών.

Εργαστήριο Τεχνολογίας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όπως είναι γνωστό, η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας -σε αντίθεση με τα άλλα μαθήματα- δεν βασίζεται σε ένα και μοναδικό βιβλίο από όπου οι μαθητές είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να αντλούν τις γνώσεις τους. Εδώ οι μαθητές προκειμένου να βρουν πληροφοριακό υλικό για τις γραπτές εργασίες που κάνουν, τα σεμινάρια και συζητήσεις που διοργανώνουν, αλλά και ιδέες για τις κατασκευές που ετοιμάζουν, αναγκάζονται να ψάχνουν σε περισσότερες πηγές βιβλιογραφικής πληροφόρησης. Αυτή η υποχρεωτική αναζήτηση διαφορετικών τεχνολογικών θεμάτων από κάθε μαθητή, ώστε να αποκαλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα από την σύγχρονη τεχνολογία στο περιβάλλον της τάξης, απαιτεί την λειτουργία πλούσιας τεχνικής βιβλιοθήκης και μάλιστα δανειστικής κατά την διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στην επαρχία και ιδιαίτερα στα χωριά όπου δεν υπάρχουν σημαντικές ή και καθόλου δημόσιες δανειστικές βιβλιοθήκες. Εκεί ο μαθητής βρίσκεται σε αδυναμία. Λίγες είναι οι ευκαιρίες για εύρεση πληροφοριακών πηγών.

Βιβλιογραφικό υλικό που θα μπορούσε να συγκεντρωθεί εύκολα για να δημιουργηθεί μια μικρή τεχνική βιβλιοθήκη στο εργαστήριο είναι:

Βιβλία

Σειρά ιδρύματος Ευγενίδη
(τεχνικά βιβλία για ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΕΠΛ)
Οδηγός επαγγελμάτων (ΟΑΕΔ – ΟΕΔΒ)
Σειρά εκδόσεων ΟΕΔΒ για το Λύκειο και το Γυμνάσιο

Περιοδικά

Το περισκόπιο της επιστήμης
Τεχνική εκλογή
4 τροχοί
Experiment

Εγκυκλοπαίδειες

Τεχνική Εγκυκλοπαίδεια, Πως λειτουργεί. Εκδόσεις: ΑΛΚΥΩΝ
Γνωρίζω. Εκδόσεις: Κουμουνδρέα
Επιστήμη. Εκδόσεις: Κουμουνδρέα
LIFE Τεχνική Εγκυκλοπαίδεια
Πάπιρους Λαρούς Μπριτάνικα
Επιστήμη και Ζωή. Εκδόσεις: Χατζηιακώβου

Υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά βιβλία που μπορεί να ενδιαφέρουν τους μαθητές για το μάθημα της Τεχνολογίας και θα ήταν αδύνατο όσο και να προσπαθήσω να τα αναφέρω όλα. Καλά είναι να συγκεντρώνονται βιβλία στην τεχνική βιβλιοθήκη σε κάθε ευκαιρία.

Επίσης σπουδαία πηγή τεχνολογικής πληροφόρησης είναι και το διαδίκτυο “Internet”. Παρακάτω αναφέρω κάποιες ενδιαφέρουσες διευθύνσεις (sites) που προσφέρουν τέτοιου είδους πληροφορίες:

http://www.iteawww.org

Είναι η διεύθυνση του "Διεθνούς Συλλόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης" με έδρα την πολιτεία Virginia των ΗΠΑ. Μέσω αυτής της διεύθυνσης ο επισκέπτης μπορεί να προσεγγίσει πανεπιστημιακά προγράμματα, βιβλία, κατασκευές και μελέτες μαθητών, εταιρείες που παράγουν εξοπλισμό, εποπτικά μέσα, βιβλία, σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές κ.ά.

http://www.technologyindex.com
/education/home_page.htm

Εδώ ο ηλεκτρονικός επισκέπτης μπορεί να προσδιορίσει μια ποικιλία από "έργα" για το μάθημα της Τεχνολογίας κάνοντας "κλικ" στα κατάλληλα σημεία.

http://www.technologyindex.com
/education/store/mechanic/crank.htm

Στην διεύθυνση αυτή κανείς μπορεί να βρει χρήσιμα έργα για τους μαθητές της Τεχνολογίας.

http://www.ipl.org/

Εδώ ο εξερευνητής του διαδίκτυο μπορεί να ανακαλύψει την πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη του Internet με μεγάλη ποσότητα χρήσιμης πληροφόρησης.

http://www.autosite.com/garage
/encyclop/tocdoc.asp

Εδώ παρουσιάζεται – πέρα από τα βασικά- η εγκυκλοπαίδεια του αυτοκινήτου.

http://www.builderomline.com/

Το περιοδικό του κατασκευαστή στο δίκτυο

http://www.popularmechanics.com/

Δημοφιλείς μηχανολογικές κατασκευές.

Διευθύνσεις όπως είναι πλατιά γνωστό υπάρχουν θεωρητικά άπειρες. Η έρευνα γύρω από τέτοια θέματα θα μας οδηγήσει σίγουρα σε πολλές ευκαιρίες για τεχνολογικές γνώσεις.

[Μηχανήματα]
[Εργαλεία]
[Υλικά]
[Έπιπλα]
[Συσκευές]
[Εποπτικά μέσα]
[Βιβλιοθήκη]
« ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


 

...

..

 

 

......
..    ΤΕΧΝΟλογία 2001 - Spiros Papacharisis